Latest Event Updates

„Тврђава Рам“

Posted on Updated on


Предавање „Тврђава Рам“ одржано је29.05.2019. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла „ у Костолцу. Предавање је одржао Драган Јацановић, археолог, виши кустос Народног музеја у Пожаревцу. Ученици одељења: М12, М21 и Е22 су присуствовали предавању. Организатори су били професори историје: Пешић Зоран, Милошевић Горан и професор географије, Пешић Јасмина. Сама тема „Тврђава Рам „ представља корелацију историје и географије, тј. место сусрета прошлости и садашњости уоквирено јединственом географском предеоном целином.
Археолог Јацановић, нас је упознао са географским положајем самог локалитета и на то како се он мењао кроз векове. Рам је изузетно сложен за истраживање, јер на малом простору садржи мноштво трагова из различитих периода. Откривен је и низ објеката изграђених од 16. до 18. века, када тврђава више није омогућавала живот војног логора. Пронађене су пушке из 17. века, лако наоружање, алат, посуде, али и кинески порцулан и стакло, што указује на то да тврђава није била само војно упориште, већ и културни центар овог дела Србије. Након дугих истраживања археолози су дошли до многих детаља који сведоче о томе како је је био организован живот у овом утврђењу.

Кроз сву ту причу, провео нас је поменути археолог, на веома интересантан и сликовит начин. Предавање су дочарале бројне слике као и слајдови који сведоче о бурној прошлости овог локалитета. Излагање ове тематике било је веома занимљиво како присутним професорима наше школе, тако и ученицима. За општину Велико Градиште село Рам , обновљена тврђава и обала Дунава су прави туристички потенцијали и бисери овог краја.

Јасмина Пешић, проф.географије

Advertisements

САВЕТОВАЊЕ- ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ

Posted on Updated on

Саветовање Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац одржано је 23.05.2019. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу.

Почасни одбор

Серџо Крстаноски, председник ГО Костолац
Александар Ђокић, начелник Браничевског управног округа
Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца
Проф. дрМилисав Дамјановић
Љубиша Стевић
Драгомир Петровић, председник КТД
Мр Бранислав Шухартовић
Димитрије Колесников
МиланШулић
Мирјана Лекић
Наташа Савић
Милена Миња Павловић
Перица Мојовић
Др Дејан Савић
Драган Живић
Жарко Пивац
Др Велибор Бојовић

Организациони одбор

Др Горан Несторовић – председник
Бата Радовановић,
Владимир Пауновић,
Др Александар М. Матић,
Мр Слободан Лалић
Милош В. Марковић

Научни одбор

Председник – др Павле И. Премовић, редовни професор, Природно – матема¬тички факултет у Нишу
др Часлав Лачњевац, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Милош Б. Рајковић, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Драгољуб Дакић, виши научни сарадник, Машински факултет у Београду
др Милена Марјановић, истраживач, Институт за физику земље, Париз
др Васо Новаковић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево
др Драгица Чаловска, редовни професор, Технолошки факултет, Скопје
др Миладин Глигорић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево
др Дарко Вукомановић, редовни професор, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица
др Душан Петковић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
др Зоран Грдић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
др Сретен Јелић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Златко Соврески, ванредни професор, Технички факултет у Битола
др Братислав Ж. Тодоровић, ванредни професор, Технолошки факултет, Лесковац
др БлажоЛалевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, професор, Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац
др Милош Марјановић, доцент, Рударско-геолошки факултет у Београду
др Мира Аничић-Урошевић, виши научни саветник, Институт за физику, Београд.
мр Мирослав П. Премовић, консултант из области управљања отпадом

На саветовању су представљени следећи радови:

Miloš B. Rajković, Mirjana Stojanović, Slađana Milojković, LazarKaluđerović
POREĐENJE SADRŽAJA URANA U VODI ZA PIĆE IZ GRADSKOG VODOVODA POŽAREVAC I ARTESKOG BUNARA IZ SELA DUBRAVICA U BRANIČEVSKOM OKRUGU I KONSEKVENTNI UTICAJ NA ZDRAVLJE KONZUMENATA
Milan Šulić
Gorivnećelije
Milan Šulić
Mokrećelije
Slobodan Popović, Vera Popović
SWOT ANALIZA UPRAVLJAČKIH PROCESA U POLJOPRIVREDNOM PREDUZEĆU
Slobodan Popović, Vera Popović
MENADŽMENT U FUNKCIJI RAZVOJA UPRAVLJANJA POLJOPRIVREDNIM PREDUZEĆEM
Pavle Premović, Ivan Stojanović
Globalnozagrevanje u Srbiji i njegovuticajnakvalitetživotnesredine
Pavle Premović, Ivan Stojanović
GlobalnozagrevanjeiArktik
Сретен Јелић, Татјана Јовановић и Олга Гаврић
Социодемографска обележја домаћинства Србије с освртом на Браничевску област и одрживи развој
Zlatko V. Sovreski, NikolčeTalevski, Zoran Joševski, Elizabeta Hristovska, Vangelica Jovanovska, Misko Dzidrov
LOGISTIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE ROLLING STOCK OF THE PUBLIC COMMUNAL COMPANY PRILEP 2017 (RepublicofNorthMacedonia)
Zlatko V. Sovreski, Nikolče Talevski, Zoran Joševski, Elizabeta Hristovska, Misko Dzidrov, Feta Sinani
GLOBAL LOGISTIC PERSPECTIVES ABOUT QUALITY OF THE CONCEPT FOR MANAGEMENT OF THE COMMUNAL WASTE IN THE ЕNVIRONMENT
Zlatko V. Sovreski, Simeon Simeonov, Elizabeta Hristovska, MarijaČekerovska, Mevludin Shabani, Naim Ostergllava
КОНЕКЦИЈА КОГЕНЕРИРАНИХ СИСТЕМА СА МАЛИХ СНАГA У ТЕРМО ЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМA СА АСПЕКТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНА
BlagicaCekova, FilipJovanovski
APPLICATION OF NATURAL MATERIAL „PEMZA“ FOR SYNTHESIS OF POROUS MATERIALS
FilipJovanovski, BlagicaCekova
STRUCTURAL EXAMINATIONS AND APPLICATION OF THE PERLITE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Bratislav Ž. Todorović, Amer M. Juma, Pavle I. Premović
RastvaranjekerogenaizantracitasalokalitetaVrškaČuka u termalnojvodi: Preliminarnirezultati
Momčilo Manić
SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU: ZA ČISTIJI I LEPŠI GRAD POŽAREVAC
MomčiloManić
IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA SAVREMENOG TURIZMA U BRANIČEVSKOM OKRUGU
Др Горан Ђорђевић, Др Михаило Раткнић Др Татјана Раткнић Др Владан Ђулаковић
ШУМСКИ ПОЖАРИ КАО ФАКТОР ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И УТИЦАЈ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Мирослав Станојловић
НОВИ НОСАЧИ – НОВИ ЖИВОТИ ФРЕСКАМА
Miroljub Manojlović
Generali Požarevca
Slaviša Krstić
„NA MLEČNOM PUTU ZA ZLATNO DOBA -VRMDŽA“
Stevo Kuridza
Уређај за брање малина
Stevo Kuridza
Кад порастем бићу ЕХПЕРТ
Драгољуб Дакић
Сагледавање могућности опремања ђачке задруге у основној школи „Свети Владика Николај“-Брадарац-Трњане опремом за производњу здравих намаза (џемова и ајвара) капацитета 50-75 kg/дневно
Милош Марковић
Флаше пуњене пепелом из ТЕ Костолац – ново опекарство

Републичко такмичење у рукомету

Posted on Updated on

У среду, 15.05.2019 године у Кладову мушка екипа наше школе је освојила треће место на републичком такмичењу у рукомету. За екипу су играли: Џемаиловић Харис,Стојиловић Вељко, Васић Милош, Сабелник Владимир, Беговић Алекса, Скендер Татари, Јурић Лука, Ђорђевић Андрија, Ђорђевић Марко,Бундало Немања, Вуковић Милован и Алмир Џемаиловски.
Ментор ученика је био Марко Сузић, професор физичког васпитања.

ПРОЈЕКАТ „МАТУРА 2019“

Posted on


ПРОЈЕКАТ „МАТУРА 2019.“

У склопу мера које се предузимају ради подизања нивоа свести о безбедности и очувања безбедности матураната у дане завршетка школе и током матурских прослава, Министарство унутрашњих послова у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат „Матура 2019.“
У четвртак, 16.05.2019. године у 14 часова у Дому омладине у Костолцу одржано је предавање за ученике завршних разреда. Циљна група су били одељењске старешине завршних разреда, ученици завршних разреда, родитељи малолетне деце и ванредни ученици.

Мирјана Дендић, библиотекар

КВИЗ ПРИРОДНИХ НАУКА

Posted on


KВИЗ ПРИРОДНИХ НАУКА

Поводом Дана школе, 15.5.2019, у кабинету за хемију и биологију, одржан је КВИЗ ПРИРОДНИХ НАУКА за ученике првог и другог разреда, у организацији Стручног већа природних наука. Екипе су се састојале од по два ученика из сваког одељења из наведених разреда. Квиз се састојао од различитих питања и асоцијација из хемије биологије и физике. Методом елиминације, постигнут је следећи пласман:

1. место – Одељење Е12 ( Милица Велковски и Алекса Ђурић );
2. место – Одељење Е13 ( Јован Карадаревић и Петар Павловић );
3. место – Одељење Е23 ( Тамара Гајић и Вељко Веселиновић ).

Прва три места биће награђена пригодним поклонима. Честитамо им на успеху и такмичарском духу, а све ученике похваљујемо за труд, залагање и заинтересованост за природне науке. Уједно и нашој школи честитамо Дан школе.

У Костолцу, 16.5.2019.

У име Стручног већа природних наука, Лазар Станић

Дан школе

Posted on


Дан школе

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ је у среду 15.5.2019. године у Културном центру у Костолцу, обележила Дан школе и 10 година од почетка рада Дома ученика.
Свечана академија, коју су припремили ученици и професори наше школе, почела је филмом, којим су истакнути сви постигнути резултати и активности ученика у овој школској години.
У другом делу програма, ученик Ненад Ђокић казивао је стихове народне здравице „Пјесма српској слави“.
Затим су чланови драмске секције извели приказ „Ивкова слава“ а фолклорна група игру „Врањанска свита“.
Плесна група представила се плесом баћата.
На самом крају програма, присутни су уживали у нумерама: „Лело“ аутора Дина Мерлина, „Лутка “ и“ Боље бити пијан него стар“ у извођењу наших ученика.

У припреми програма учествовали су: Јелена Ристовић, Маја Маринковић, Тома Топо.

Учесници: Јован Радосављевић М31, Небојша Голубовић М41, Борис Миловановић Е32, Милица Глођевић Е22, Ненад Миладиновић Е22, Дејан Јовановић Е32, Драган Радивојевић Е42, Стефан Ивковић Е42, Наташа Николић Е42, Стефан Стојановић М33, Магдалена Ванић М14, Милица Миловановић М33, Анђела Лешингер Р31, Михајло Тасић Р31, Јован Марковић М33, Милица Бојић Е33, Стефан Страјинивић Е32, Ненад Ђокић Е32, Нина Николић Р41, Душан Трбовић Е32, Дамјан Илић Е32, Ромарио Станковић Е32, Марио Момировић Е32, Марко Радовановић Е32.

Маја Маринковић, професор српског језика и књижевности

Извештај са XXVI РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ за аутомеханичаре, браваре и оперетере машинске обраде и IV РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ЗА ЗАВАРИВАЧЕ „МЛАДИ ЗАВАРИВАЧ 2019“

Posted on

У петак и суботу, 10. и 11. маја, 2019. године одржано је XXVI РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ за аутомеханичаре, браваре и оперетере машинске обраде и IV РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ЗА ЗАВАРИВАЧЕ „МЛАДИ ЗАВАРИВАЧ 2019“, а домаћин је била СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА НОВИ САД.
Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла” Костолац, у организацији директора школе др Горана Несторовића и организатора практичне наставе Снежане Пантић, учествовала је на наведеном такмичењу за следеће образовне профиле:
АУТОМЕХАНИЧАР – са својим представницима, МИЛОШЕМ МИЛЕНКОВИЋЕМ, учеником одељења М42 и СТЕФАНОМ ДРАГАШИВЕЋЕМ, учеником одељења М32,
БРАВАР – са своја два представника: ВИКТОРОМ ИВОШЕВИЋЕМ, учеником одељења М43 и ПЕТРОМ ВОЈИСАВЉЕВИЋЕМ, учеником одељења М33 .
ЗАВАРИВАЧ – са своја два представника: ИВАНОМ ПЕРИЋЕМ, учеником одељења М24 и ЂОРЂЕМ КИЧЕВСКИМ, учеником одељења М34 .
Ментори ученицима били су:
Драшко Степановић – практични део аутомеханичар и Гордана Петковић – теоријски део;
Стојанча Петковић – практични део бравар и мр Лидија Поповић – теоријски део
Стојанча Петковић – практични део заваривач и Жељко Маслаћ – теоријски део
У укупном пласману Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, пласирала се на:
ТРЕЋЕ место за образовни профил: БРАВАР.
Појединачно најбољи пласман у категорији бравар је 4. место од 19. такмичара, које је припало Виктору Ивошевићу, ученику одељења М43, у категорији: аутомеханичар 8. место од 22 такмичара, које је припало Милошу Миленковићу ученику одељења М42 и у категорији заваривач резултати су средњег ранга.
Захваљујући труду, раду и пожртвованости не само ученика, већ и њихових наставника – ментора, задовољство ми је да истакнем успех и учешћа наших ученика на републичком такмичењу и уједно честитам и такмичарима и њиховим наставницима менторима.

Снежана Пантић, организатор практичне наставе