Посете музејима, галеријама

„Од техничарске дружине до савременог удружења“ – изложба

Posted on Updated on

У четвртак, 31.10.2019. године у 17 часова ученици и професори ТШДУ „НИкола Тесла“ Костолац, посетили су изложбу „Од техничарске дружине до савременог удружења“ у Галерији савремене уметности у Пожаревцу. Изложба је приређена поводом 150 година једне од најстаријих струковних организација у Србији, Савеза инжињера и техничара Србије.
Изложбом је представљен историјат и деловање удружења кроз два дела: први, у коме се кроз фото и архивско-документациони материјал приказује историја СИТС-а, и други део у коме је представљено неколико наших значајнијих инжењера и њихова стручна достигнућа.
Кроз овакво представљање научно-техничке баштине, ученицима је на врло инспиративан начин приближена техничка струка и инжењерска делатност.
Списак ученика, изложба 31.10.2019.

Биљана Поповић, професор електро групе предмета

Посета САНУ – Дан отворених врата и посета Универзитету Унион „Никола Тесла“

Posted on Updated on


Годишњем планом школе за школску 2019/2020. годину предвиђена је посета САНУ – Дан отворених врата и посета Универзитету Унион „Никола Тесла“ у Београду.
„Српска академија наука и уметности, попут националних академија у другим срединама и примерено обавезама и задацима, представља институцију својеврсног традиционализма и готово пожељне конзервативности. Међутим, само традиција која је спремна да се самосвесно мења у ослушкивању времена и потреба средине из које је потекла, има шансу дуготрајности – искуство које САНУ има. Стога САНУ захтева однос који поштује њене устаљене и установљене механизме, грађене на искуству, мудрости и грешкама претходника. Али САНУ захтева и однос који ће јој омогућити да уочи и препозна преломне тренутке у токовима времена и прекидима или убрзањима историјских и друштвених збивања, научним и уметничким токовима и, у мери у којој може, учествује у промени околности и обичаја који успоравају или релативизују активности и улоге које САНУ има и врши у овој средини и у одређеном времену.

Иако дефинисана као „највиша научна и уметничка установа у Републици Србији“, САНУ је у испуњавању своје улоге и задатака увек имала свест да је део мреже организација и појединаца и да је неопходно да стално продубљује отворену и искрену комуникацију са постојећим државним, националним, научним, уметничким, образовним и другим институцијама. Укратко, САНУ ради у средини и за средину која ју је изнедрила на основама које су утемељили њени оснивачи 1841. године, обогаћујући своје садржаје и правце деловања када превагне уверење да је то на добробит „народа Републике Србије и државе“, како најпрецизније наводи Закон о САНУ.“
ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ
председник Српске академије наука и уметности

Ученици четвртог разреда су у среду 23.10.2019. годинеса својим одељењским старешинама посетили на Дан отворених врата САНУ, где се ученицима пружена могућност да се, на занимљив и пријемчив начин, упознају са САНУ, њеним оснивањем, друштвеном улогом, историјатом зграде и богатом уметничком збирком, као и научницима и уметницима који су били чланови највише научне и уметничке институције у Србији. Програм обиласка је прилагођен узрасту и специфичним интересовањима ученицима, а водила их Наташа Васић, сарадница САНУ. Током Дана отворених врата САНУ ученици су обишли : Свечану салу, Архив и Библиотеку САНУ, спомен-собе Бранка Ћопића, Милутина Миланковића и Марка Ристића, Легат Олге Јеврић, Галерију САНУ и Галерију науке и технике САНУ.

После посете САНУ организована је посета за ученике Универзитету Унион „Никола Тесла“. Уз топлу добродошлицу декан Универзитета обратио се присутнима и упознао са историјатом овог универзитета, акредитацијом, могућностима школовања и условима који се пружају студентима како би што боље и ефикасније савладали програм студија и стекли потребна знања.

„Универзитет “Унион – Никола Тесла“ основан је са циљем да омогући законито функционисање факултета без својства правног лица, као и факултета са својством правног лица у његовом саставу у складу са заједничким европским традицијама и вредностима Републике Србије. Kао заједница високошколских установа Универзитет омогућава размену знања и искустава у различитим образовно-научним пољима, потенцијално отварајући простор за мултидициплинарне студије.
Универзитет акредитује студијске програме основних академских студија у теничко-технолошком пољу и то: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком: Предзетнички бизнис и менаџмент некретнина, Међународна политика и безбедност а у природно-математичком: Заштита животне средине.
На Универзитету се акредитују студијски програми мастер академске студије у техничко-технолошком пољу: Опште грађевинарство, Организација и технологија грађења и управљање изградњом објеката и Архитектура и урбанизам; у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент и предузетништво, Међународна политика и безбедност, а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине
Универзитет акредитује студијске програме докторских студија и то у техничко-технолошком пољу: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент одрживог развоја, Међународна политика и безбедност а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине.
Сходно напред наведеном Универзитет је носилац активности у међународној сарадњи, а у односима са домаћим лицима иступа у интересу чланица, организационих јединица, ради остваривања и заштите њихових интереса. Универзитет врши законом поверене функције и води евиденције за које је надлежан. Универзитет је отворен за приступ нових чланова који, у складу са законом, буду акредитовани, те тако да тренутно броји 5 факултета без својства правног лица, а по завршеној реакредитацији имаће 4 факултета без својства правног лица .
Својим активностима Универзитет обезбеђује да чланови у реализацији студијских програма остваре прописане стандарде и обезбеде студентима одговарајући квалитет образовања предвиђен стандардима.
Универзитет преко поступка избора у звање наставника обезбеђује ангажовање наставника који су компетентни за одговарајуће области. Универзитет прати и анализира ангажовање наставника и сарадника и предузима мере за које је надлежан у циљу обезбеђења квалитета.
Универзитет прати примену прописа и указује на недостатке и предузима мере у циљу обезбеђења законитости, у границама својих овлашћења. Он прати примену прописа и даје предлоге надлежним државним органима за њихову промену. Учествује у раду Kонференције универзитета и преко ње усклађује остваривање својих функција са другим универзитетима у Србији.“

Spisak SANU 2019 – SVI 22 Oktobar za PREVOZNIKA

Мирјана Дендић, библиотекар

Изложба „Најлепша земља“

Posted on

Изложба радова слика и фотографија Развојног центра руског географског друштва „Најлепша земља“ предтављена је у понедељак, 11.12.2017. године у 18 часова у Дому културе у Костолцу.

Фото конкурс Руског географског друштва „Најлепша земља“ је медијски пројекат широких размера посвећен очувању изворне природе русије и неговању брижљивог односа према животној средини, преко уметничких фотографија.

Изложбу су посетили ученици наше школе одељења Е43 и Е41 са професорком математике Радицом Милетић.

 

 

„Основно школство у Пожаревцу 1815-1882“

Posted on Updated on

 

У част 285 година основног школства у Пожаревцу, Историјски архив Пожаревац представља изложбу „Основно школство у Пожаревцу, 1815-1882.“, у Галерији савремене уметности у Пожаревцу.

Ова изложба осликава школске прилике у Пожаревцу, које су биле поуздан показатељ духовног стања у друштву, економских могућности општине и државе, присутне сталне штедње, положаја учитеља, односно сагледавају се прилике у којима су радиле школе и открива драматична последица запуштености која није могла бити компензована напретком у другим областима живота друштва и појединаца, иако су учитељи били носиоци културног развоја општине.

У четвртак, 23.11.2017. године ученици  и професори историје Зоран Пешић и Горан Милошевић посетили  су  изложбу.  Кроз изложбу их је водила аутор Наташа Милошевић Дулић.

 

 

Мирјана Дендић, библиотекар

Изложба у САНУ – Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост

Posted on

У среду, 4.10.2017. године ученици и професори Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац посетили су изложбу у САНУ – Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост.

Основна идеја изложбе била је да се покаже културно наслађе Српског народа,  угражено на простору Косова и Метохије, спречи равизија историје као и крађа културног наслеђа, што је тенденција. Кутурно наслеђе изложено на исложби обухвата период од XII дo XX  века и представља делић сачуваног услед пустошења, пљачке и уништавања

Изложба обухвата фреске, илустроване рукописе, укључујући и оргиналну повељу Стефана Дечанског манастиру Дечани, црквене посуде и реликвије непроцењљиве вредности.

 

Горан Милошевић, професор историје

Изложба ликовних радова ученика средњих стручних школа

Posted on Updated on

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Изложба ликовних радова ученика средњих стручних школа отворена је у Галерији савремене уметности у Пожаревцу, у 19 часова 27.12.2016. године. Изложбу је отворила Тања Докмановић, професор ликовне уметности у ТШДУ.

По речима Тање Докмановић „Једна од најлепших ствари коју човек може да добије рођењем је таленат.  Неоспорно, они сви носе тај таленат и још ако се тај таленат усмери у оном правцу у коме треба да иде, добијамо стварно сјајне радове. Људи,  који имају таленат имају једну посебну сензибилност, они свет око нас чине бољим, људе око себе срећнијим и  коначно они су негде потпунији као личности. Ја имам срећу да око себе имам 30 таквих ученика, цело једно одељење сакупљено из свих стручних школа, сви они се школују за нешто други радиће нешто друго у животу,  али стварно мислим да ће остати у овој причи, да ли ће то бити у оквиру аматерског друштва или због личног задовољства. Захваљујем се свима који сте овде и дајете им подршку, пре свега својим ученицима,  директорима школа, колегама, родитељима, који су нам подарили такву децу“.

Својим радовима оплеменили су ову изложбу ученици наше школе: Павле Перић (Е23), Андрија Брзановић (Е23), Матија Кужељко(М34), Бојана Миловановић(М32),Анђела Рапајић (Е13), Ивана Стокић (Е23) и Душан Антонијевић (Е22). Душан Антонијевић је направио и анимацију са Николом Теслом, која је приказана на свечаном отварању изложбе.

 

Мирјана Дендић, библиотекар

„Окупирани Пожаревац 1941-1944- слике из свакодневног живота“

Posted on Updated on

20161208_130647

 

У четвртак, 8.12.2016. године у 13 часова у Градској галерији  у Пожаревцу,  ученици првог и другог разреда (Е11, Е12, Е13, Р11, М21, М22, Е22,и Е23) Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу,  посетили су архивску  изложбу под називом „Окупирани Пожаревац 1941-1944- слике из свакодневног живота“ у организацији и визуализацији Историјског архива Пожаревац.

Једна од ауторки  изложбе Јасмина Живковић, Мср. упознала је ученике  са изложбом.   Аутори ове занимљиве изложбе су  Јасмина Живковић и Слободанка Цветковић, архивисти Историјског архива Пожаревац . Главни и одговорни уредник је Др Јасмина Николић.

Изложби су присуствовали и педагог школе, професори историје, библиотекар, професор хемије и професор географије.

 

Мирјана Дендић, библиотекар