Обележавање значајних датума

Светски дан књиге и ауторских права

Posted on

Светски дан књиге и ауторских права у свету, као и код нас, обележава се 23. априла, на дан смрти два велика европска писца- Мигела де Сервантеса и Виљема Шекспира. ТШДУ „Никола Тесла“ обележила је овај дан у конференцијској сали. Ученици одељења Р11 и М21 уживали су у стиховима Жака Превера, Стефана Симића и Виолете Милићевић. Ученици су читали и одабране одломке Паула Коеља, из дела „Алхемичар“ и одабране одломке Иве Андрића из приповетке „Књига“. Заједно са ученицима уживале су и њихове предметне професорке, Александра Ристић Стевић и Маја Маринковић.

За веб-прес секцију, испред Актива за српски језик и књижевност
Александра Ристић Стевић

Advertisements

22 – Дан планете Земље

Posted on Updated on

Широм света, 22.априла обележава се Дан планете Земље као подсетник да нам наша племенита Планета и њени екосистеми дају живот и као упозорење на опасности које прете животу на Земљи, биљним и животињским врстама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена.Сведоци смо одсуства бриге, пажње и одговорности према природи.
Овогодишња тема Светског дана планете је “Заштити наше врсте – у природи ништа непостоји само” и фокусирана је на заштиту угрожених врста,које су на ивици изумирања због климатских промена,загађења воде, ваздуха, крчења шума и криволова.

У уторак 23.априла у кабинету за историју и географију одржан је угледни час посвећен 22.априлу – Дану планете Земље.Час су осмислиле и реализовале, професорка биологије , Мерима Ристић и професорка географије Јасмина Пешић.

Тематски час је предстaвљен са више кратких power point – презентација: прва презентација .је о значају обележавања Дана планете Земље коју су представили тј. испредавали својим другарима следећи ученици: Ема Волић Е13, Милица Максимовић Е13, Михајло Ивановић Е13, где се у поглављу “Планета Земља – некад и сад” – јасно види деструктивни утицај човека на природу..Другу презентацију о штетности употребе пестицида, предстваио је ученик Никола Мирковић из одељења М11, док трећу презентацију о значају здраве хране презентовали су : Данило Ивковић М11 и Никола Николић М11 .Затим је уследио видео који је представио сву лепоту наше планете и њеног биодиверзитета на једној страни и деструктиван утицај човека на природу планете Земље, на другој страни. Овај видео су припремили:Јован Матић Е11 и Рајић Дамир Е11

Овај датум се званично обележава од 1992 године у више од 150 земаља света, самим тим представља најмасовнији еколошки покрет у коме учествује око милијарду људи, широм наше Планете Дан планете Земље је дан свих нас.

ЦИЉ овог часа јесте указивање на важности заштите животне средине од загађења, не само овог дана, већ сваког дана у години.Све што радимо добро и лоше за нашу животну средину највише утиче на наш живот. Један дан не може да промени ништа ако свакодневним неодговорним односом према животној средини и окружењу у коме живимо, загађујемо земљиште, воду и ваздух и угрожавамо биљне и животињске врсте.
ПОРУКА ОВОГ ЧАСА :Дан планете Земље је дан свих нас.
Одговорни однос према нашој племенитој планети која нам даје живот је одговорни однос према садашњости нас самих, али одговорни однос према будућности наше деце.Човечанство има будућност, само ако је имају сва жива бића на планети!

Јасмина Пешић,професор географије

21.март-Светски дан шума и 22.март -Светски дан вода

Posted on


У четвртак, 21.марта у холу школе одржана је изложба посвећена-21.марту- Светском дану шума и 22.марту – Светском дану вода.
Изложбу су припремили следећи ученици: Милица Стојичевић Е11, Миљана Јовановић Е13, Емилија Лешингер Е13, Исидора Јовановић М14, Невена Петровић М14, Петар Стојадиноћ Р11, Анђелија Урошевић М21, Милена Миловановић М23, Невена Аничић М23.
Организатори изложбе су: Мерима Ристић,професорка биологије и екологије и Јасмина Пешић, професорка географије. Са намером да се укаже на значај шума и њихов утицај на опстанак човечанства, Генерална скупштина Европске пољопривредне конфедерације, донела је 1971.године одлуку да дан пролећне равнодневнице на северној,односно на јужној земљиној хемисфери-21.март,прогласи Светским даном шума. За обележавање симболично је одабран 21.март,у знак буђења вегетације али и као знак новог почетка вечитог обнављања живота.
Непосредна и највећа корист од шума што су оне фабрике кисеоника. Данас шуме покривају нешто преко 30% укупних копнених површина земље,тј. 4 милијарде хектара. У Србији је тренутно 29% површина под шумама (око 3 милиона хектара), а требало би да захватају 41% површине. Шуме су вишеструко угрожене од разних утицаја. Нажалост, највећи утицај врши човек који неконтролисаном сечом и експлоатацијом великих шумских површина значајно смањује шумски фонд. Такође велики утицај на уништавање имају пожари, суше, природне непогоде и слично. У свету се данас обележава –22.март светски дан вода. Овај датум је уведен 1992.године одлуком УН, а са жељом да се подсети на важност заштите вода,али недостатак пијаће воде у многим земљама света.Вода покрива 71% планете Земље,али је само 2,5% свих водених ресурса пијаћа вода.Расположиве резерве пијаће воде се константно смањују због пораста потрошње,због различитих загађења,али и лошег управљања њима.Процене су да већ скоро милијарду људи на свету нема приступ чистој пијаћој води. Процене су и да ће у наредној деценији потрошња воде расти,тако да ће 2025.године потрошња бити повећања за 58% у односу на садашњу.
Циљ изложбе: 1. Усмеравање ученика на еколошко понашање – тј, схватања заштите шумских екосистема као најјефтиније филтера и фабрике кисеоника; 2. Препознавање значаја заштите водених екосистема- као добро од општег интереса и богатства сваке земље,власништво свих грађана које служи за задовољење општих и појединачних потреба. 3. Усвајање и примењивање рационалне експлоатације ових ресурса, како људске потреба не би премашиле њихове залихе. 4. Овај дан све нас подсећа на обавезу очувања шума и вода и инспирише нас да предузимамо акције које ће нама и нашим потомцима оставити здраву животну средину тј. планету богату кисеоником и здравом пијаћом водом.

Јасмина Пешић, професорка географије

Светски дан детета

Posted on

20.новембар се обележава као Светски дан детета којим се указује на обавезу свих, да раде у корист добробити деце. Овај датум је прогласила 20.новембра 1954. Генерална скупштина Уједињених нација. Конвенција о правима детета
утврђена је 20.новембра 1989.год, њу су ратификовале 193 земље света а међу првим земљама је била Србија. Основни принципи конвенције су: право на живот, опстанак и развој, право на, недискриминацију, остваривање најбољег интереса детета и др.
Данaс 20.11. на часу грађанског васпитања одржан је угледни час, посвећен
је дечјим правима. Ученици одељења: М23, Е22, E23, М22, Е11 одгледали су
презентацију под називом “Конвенција о правима детета”, а потом подељени у
групе приступили изради постера који су осликавали права детета. Акценат је
стављен на заштиту деце од занемаривања, злостављања, вршњачког насиља,
подједнаку равноправност деце без обзира на то које су боје коже, културе , вере
и језика, да ли су богати или сиромашни, да ли имају неку сметњу или
инавалидитет!
У Србији се данас као и широм света обележава овај датум, па тако и у нашој
школи, са циљем да укаже на заједничку обавезу свих нас на стварању амбијента
у којој ће деца у пуној мери моћи да остваре своја права, расту и развијају своје
потенцијале. Само на тај начин можемо у будућности очекивати зреле и креативне
одрасле људе.Брига о деци, њиховим правима и потребама, треба свима нама да
буде приоритет свакога дана, а не само 20.новембра.
Јасмина Пешић, професор географије и грађанског васпитања.
“Деце има разне,
Ал свако дете је личност,
Разлике нису казна
У разликама је наша сличност”
Љубивоје Ршумовић
“Данас је почело јуче,
И део су нашег плана;
Дечја права се не уче,
Већ се живе сваког дана”

Дан здраве хране

Posted on

У уторак, 16.10.2018.године у нашој школи обележен је Дан здраве хране. Ове године, ученици су учествовали у радионици у којој су на лицу места показали своју креативност и маштовитост. Професорка биологије Мерима Ристић је осмислила ову радионицу, која је  била такмичарског карактера , а учествовали су ученици првог и другог разреда подељени у шест група. Оцењивало се: НАЈБОЉА  ДЕКОРАЦИЈА, НАЈБОЉА ИДЕЈА и НАЈЗДРАВИЈИ ОБРОК.

У организацији овогдогађаја свој допринос је дала  и школска кухиња. Ученици који су учествовали у овој радионици су похваљени.

Група-1 „Воћна салата “

– Светлана РадовановићЕ11

– Мила Шљивић Е11

– Софија Ђурић Е11

– Милица Стојичевић Е11

 

Група-2 „Шопска салата“

– Анастасија Њамцић М21

– Дајана Бељић М21

– Сара Јовановић М21

 

Група-3 „Купус салата“

– Анастасија Њамцић М21

– Дајана Бељић М21

– Сара Јовановић М21

– Милица Стојичевић М21

 

Група-4 „Смути“ напитак од воћа

– Душан Савић Е11

– Марио Шмигић Е11

 

Група-5„ papa grande“напитак од воћа

– Никола Петковић М11

– Марио Шмигић М11

– Ђорђе Момировић М11

– Михајло Прокић М11

 

Група-6 „Паштета од туне“

-Анастасија Њамцић М21

-Дајана Бељић М21

– Сара Јовановић М21

 

За најбољу декорацију проглашена је друга група „Шопска салата“, најбоља идеја прва група „Воћна салата“ и најздравији оброк је освојила четврта „Смути“ и пета група „papa grande“ воћни напитак.

Организацију овог догађаја подржала је управа школе на челу са директором др Гораном Несторовићем.

 

Мерима Ристић, професорка биологије

5. јун – Светски дан заштите животне средине

Posted on

 

Дана 5.6.2018.год. у периоду између 10:30 и 11:30 на платоу испред Музичке школе „Стеван Мокрањац“у Костолцу , обележен је Светски дан заштите животне средине.

Овај дан је одредила Генерална скупштина УН јер се тога дана одржала Конференција о заштити животне средине у Стокхолму 1972.год. Од тада сваког 5.јуна се шири свест о потреби очувања животне средине.

Тема овогодишњег Дана заштите животне средине јеЗаустављање загађења пластиком, а мото гласи: „Ако неможеш поново је употребити, не користи је“!

Са циљем ширења еколошке културе и очувања животне средине Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“, Костолац се са својим ученицима (Р11 и Е14 одељења) и професорима: Ристић Меримом и Пешић Јасмином, придружила овој акцији.

Акција је подразумевала сакупљање отпада: папира и пластике у дворишти и игралишту у близини Основне школе „Јован Цвијић“. Ученици су на практичном примеру показали да сваки отпад из природе треба одложити на за то предвиђено место:(канту, контејнер), како би наша околина била чистија и здравија. Живот у скаладу са природом и њено рационално коришћење је локални али и глобални интерес.Сви смо ми одговорни за стање животне средине чињењем или нечињењем…..

Акција је реализована у организацији „Еколошког друштва Зора“, а њен председник Зоран Рогожарски се обратио присутнима са апелом заштите животне средине. Део ове акције био је Културно спортски центар „Костолац, на челу са директорком Јеленом Шаманц, као и председник младих Верица Митровић.

Учешће у организацији узели су Црвени Крст Пожаревац, Удружење ликовних уметника УЛУК „Арт“Костолац  чијије председник Жељко Стојићевић. Ученици који су допринели да овај део Костолца изгледа лепше јесу ученици Основне школе „Јован Цвијић“,као и ученици наше школе.

Акцију је испратио Радио Стил Костолац, Телевизија Виминацум и остали медији.

Професор географије,  Јасмина Пешић

22. април Дан планете Земље

Posted on Updated on

 

У холу школе 19.4.2018. постављена је изложба у част 22. априла Дана планете Земље. Наиме, Дан планете Земље службено се обележава од 1992. год. у више од 150 земаља света. Циљеви обележавања овог дан су следећи:

 1. јачање еколошке свести;
 2. еколошко образовање;
 3. јачање утицаја појединаца и еко група;
 4. конкретне еко акције.

Изложба је едукативног карактера и са јасним порукама буди еколошку свест сваког посматрача: како ђака, тако и запослених у нашој школи. Изложбу су припремили: Јасмина Пешић, професор географије и Мерима Ристић, професор биологије, уз помоћ својих ученика :

Таировски Ајша Е12, Павловић Анастасија Е12, Аћимовић Милош Е12, Глођевић Милица Е12, Петковић Миња Е13, Гајић Тамара Е13,  Каурин Никола Е11.

Овом изложбом смо скренули пажњу на главне еколошке проблеме данашњице као што су:

 1. Последице климатских промена,
 2. Глобално загревање,
 3. Озонске рупе,
 4. Киселе кише;
 5. Рециклажа;
 6. Одрживи развој;
 7. Шта човек може да уради, како би спречио све ово?

Тема овогодишњег Дан планете Земље је ЗАУСТАВЉАЊЕ ЗАГАЂЕЊА ПЛАСТИКОМ. Као што знамо пластична маса се неће разградити стотинама година, а на дну Океана се одлажу милиони тона пластике. Приликом разградње стварају се у најситније честице-токсина, које улазе у крвоток свих живих бића. Крајње је време да једном за свагда престанемо користити пластику. За природну разградњу пластичних кеса и флаша (уколико се баци у природи или на депонију) потребно је око 500 година.

Јер однос човека и природе није однос господара и слуге. Човек је део природе, а не биће које стоји изван или изнад ње !  

       

Јасмина Пешић, професор географије