Прикази и излагања о стручним темама

15 СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА  ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Posted on

 

 
У уторак 6.03.2018.год.Техничка школа са домомученика „НиколаТесла“ била је домаћин 15 СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ . Седници су присуствовали директори средњих електротехничких школа из целе Србије, представници Високе школе електротехнике и рачунарства из Београда, представник Завода за уџбенике Београд, чланови Просветног националног савета министарства просвете Београда. Председник Заједнице  Александар Вељковић, отворио је седницу са следећим дневним редом:

 

  1. Усвајање Записника са претходне седнице,
  2. Активности у средњем стручном образовању,
  3. Организација регионалних и републичких такмичења  ( теме и области, избор домаћина регионалних такмичења, котизације и др.),
  4. Информација о признањима која су додељена члановима Заједнице,
  5. Текућа питања ( организација седнице Скупштине, др.)

 

У оквиру дневног реда чланови Заједнице обавештени су о актуелним активностима у средњем образовању у вези нових наставних планова и програма за електротехничаре енергетике и рачунара за наредну школску годину. Одређени су организатори такмичења, висина котизације као и време одржава свих такмичења у овој школској години из области електротехнике.

Након заврштка седнице организована је посета Археолошког  парка ВИМИНАЦИЈУМ.

 

 

 

 

Костолац ,7.03.2018.год.                       

 Ирена АЈДАЧИЋ,   помоћник директора

Advertisements

САВЕТОВАЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ

Posted on Updated on

У четвртак, 18.05.2017. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу,  одржано је САВЕТОВАЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ.

Међународно саветовање свечано је отворио директор Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ др Горан Несторовић, који је поздравивши све присутне изразио велику част и задовољство, с обзиром на чињеницу да је Tехничка школа домаћин значајног научног скупа.

Научном скупу је поред високих представника институција из иностранства, професора и еминентних стручњака, присуствовао председник Градске општине Костолац Иван Савић.

Директор др Горан Несторовић  је представио свој рад под називом “ Методе контроле мазива у индустрији “ , који се бави истаживањем контроле мазива у привредним организацијама.

Почасни одбор овог саветовања :

Иван Савић, председник ГО Костолац

Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца

Александар Ђокић

проф. др Томислав Јовановић

Љубиша Стевић

Драгомир Петровић, председник КТД

Мр Бранислав Шухартовић

Димитрије Колесников

Наташа Савић

Милена Миња Павловић

Перица Мојовић

Жарко Пивац

Организациони одбор:

др Горан Несторовић – председник

Бата Радовановић,

др Дејан Савић,

Владимир Пауновић,

др Александар М. Матић,

Драган Живић,

мр Слободан Лалић

Милош В. Марковић

Научни одбор:

 Председник – др Павле И. Премовић, редовни професор, Природно – матема­тички факултет у Нишу

др Часлав Лачњевац, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Драгољуб Дакић, виши научни сарадник, Машински факултет у Београду

др Милош Б. Рајковић, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Станиша Стојиљковић, редовни професор, Технолошки факултет у Лесковцу

др Дејан Стојковић, редовни професор физике, Државни универзитет, Њујорк

др Васо Новаковић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево

др Драгица Чаловска, редовни професор, Технолошки факултет, Скопје

др Миладин Глигорић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево

др Дарко Вукомановић, редовни професор, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица

др Милисав Дамњановић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Милојко Лазић, редовни професор, Рударско-геолошки факултет у Београду

др Душан Петковић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Зоран Грдић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Златко Соврески, ванредни професор, Машински факултет у Штипу

др Драган М. Ђорђевић, ванредни професор, Природно – математички факултет у Нишу

др Братислав Ж. Тодоровић, ванредни професор, Технолошки факултет, Лесковац

др Блажо Лалевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, професор, Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац

др Милош Марјановић, доцент, Рударско-геолошки факултет у Београду

др Мира Аничић-Урошевић, виши научни саветник, Институт за физику, Београд.

 

Својим излагањима и презентацијама представили су се:

 

Срђан Стаменковић

Локална самоуправа, одрживи развој као универзални феномен

Марија М. Јанковић, Драгана Ј. Тодоровић, Наташа Б. Сарап, Јелена Д. Крнета Николић, Милица М. Рајачић

Контрола радиоактивности у околини ТЕ Костолац

Мира Аничић-Урошевић

Примена маховина у процени загађења ваздуха у градским и индустријским областима

Драган Живић, Пепо Ступар, Маја Илић

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у ТЕ Костолац Б

Милош Б. Рајковић, Мирјана Стојановић, Слађана Милојковић

Утицај макро- и микроелеме­ната на здравствену исправ­ност воде за пиће из индиви­дуалних бунара у селу Дубравица у Браничевском округу

Драган Живић, Владо Личина, Светлана Антић Младеновић, Марина Бабић Младеновић, Војислав Антонић

Утицај одложеног речног наноса из доводних и одводног канала расхладне воде ТЕ Костолац А и Б на развејавање пепела са депоније пепела и шљаке СКО и процена ефективности будућих рекултивационих мера

Иван Стојановић, Павле И. Премовић

Водостајне критичне тачке на Нишави: упоредна анализа са реком Сеном

Милан Шулић

Избор материјала за термичку изолацију објеката

Амер Јума , Љиљана П. Станојевић, Љубиша Б. Николић, Братислав Ж. Тодоровић

Фуријеова трансформаци­она инфрацрвена спектро­скопија керогена костолач­ког лигнита

Евица Р. Ивановић

Електроде од нанодендрита сребра – компоненте соларних ћелија

Златко В. Соврески, Елизабета Христовска, ВангелицаЈовановска, Симеон Симеонов, Фета Синани, Горан В. Соврески

Воздушнитеперничиња во функција на пасивната безбедност во возилата во патниотсообраќај и транспорт

Горан Несторовић

Методе контроле мазива у индустрији

Павле И. Премовић

Прича о једној научној љубави „на први поглед“: моја верзија

 

Pavle I. Premović, Miloš G. Đorđević, JustynaCiesielczuk, MarinaFrontasyeva, AlekseyPavlov

Iridiumandchromiumofthe  Cretaceous-PaleogeneboundaryFishClayattheKirkevigsites (Højerup, StevnsKlint, Denmark)

Драган Живић, Александар Глишић

Постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Костолац Б, изградња и пуштање у рад

Драган Живић

Инвестициона улагања у постројења Огранка ТЕКО Костолац -ТЕ Костолац Б из средстава Републике Србије, донација ЕУ и ЈП ЕПС-а са циљем достизања номиналне снаге и заштите квалитета ваздуха, воде и земљишта током и након производње електричне енергије

Драган Живић, Предраг Цвијановић, Татјана Војводић

Мониторинг и утицај рада термоелектрана Костолац А и Б на животну средину

Драган Живић, Жељко Илић, Предраг Стефановић, Милић Ерић, Зоран Марковић,

Смањење емисије прашкастих материја на блоковима у ТЕ Костолац Б реконструкцијом електрофилтерских постројења

Јасминка Ђорђевић Милорадовић

Фиторемедијација хрома у заштити животне средине и здравља људи

СевдеСтаврева, Цвете Димитриеска, Златко В. Соврески, Симеон Симеонов

Енергетски ефикасан систем за грејање, климатизација и вентилација дата центра

Слободан Поповић, Слободанка Јовин, Вера Поповић, Јелена Тошковић, Јелица Еремић-Ђођић

Значај финансијског вредно­вања опреме за прераду отпада

Слободан Поповић, Вера Поповић, Јелена Тошковић, Јелица Еремић-Ђођић, Слободанка Јовин

Значај финансијског пројек­товања прераде отпада у Републици Србији

Војин М. Премовић, Петар М. Марковић, Круна М. Марковић, Мирослав П. Премовић

Процена састава и количина амбалажног отпада у HoReCa сектору

НиколчеТалевски, Златко В. Соврески, Елизабета Христовска, ВангелицаЈовановска, СевдеСтаврева, Симеон Симеонов

Придобивки од создавање на одржлив логистички мо­дел на систем са собирање на комуналниот отпад во општина Битола

Јелица Милошевић

Могућност добијања топлотне енергије фермента­цијом стајњака у средњој пољопривредној школи са домом ученика “Соња Маринковић” Пожаревац

Сретен Јелић

Социо-демографска обележја младих у Србији с освртом на Браничевску област

Д. Дакић, М. Паприка, Б. Репић, С. Немода, М. Турковић

Улога задружног повези­вања у енергетској самоодр­живости села

Слађана Милојковић, Милош Б. Рајковић, Јелена Б. Поповић Ђорђевић, Слободан Стојићевић, МирославкаХркаловић, Слађана Бућковић

Пастеризована цвекла без конзерванса произведена у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“

Момчило Манић

Концепт креирања атрак­тивне туристичке бренд дестинације Града Пожа­ревца

Иван Манојловић

Информациони просторни (3D) модел Града Пожаревца

Драган Живић, Ненад Питић

Реконструкција система на улазном уређају блока Б1 ТЕ Костолац Б за смањење NОx-а примарним мерама

Драган Живић, Горан Стефановић

Еколошки, енергетски и економски бенефити продајом пепела из термоелектране Костолац Б

Вук М. Марковић, Милош В. Марковић

Постоји нада за УДЦ панеле – манастир Рукумија

Драган Живић, Милутин Станковић, Јован Тошић, Горан Стефановић

Пројектовање и изградња депоније пепела и шљаке у затвореном копу Ћириковац – проширење постојеће депоније

Драган Живић, Горан Стефановић

Искуства у експлоатацији система за сакупљање, транспорт и депоновање пепела и шљаке у Ћириковац из ТЕ Костолац Б

Драган Живић, Милутин Станковић, Јован Тошић

Санација и припрема за затварање депоније пепела и шљаке СКО

Драган Фелдић, Милош Фелдић

За одрживи развој гради­тељског наслеђа, етнограф­ски паркови – утисци

Мирољуб Манојловић

Биографије три генерала: Анђелковић Војислава, Аранђеловић Ђорђа, Митровић Живана и пуковника Милосављевић Бранислава

 

Мирјана Дендић, библиотекар

 

 

 

 

 

Google FORMS за прављење упитника и тестова, бесплатним платформама и сервисима као и начинима за објављивање материјала за учење

Posted on Updated on

 

У четвртак 4.05.2017.године у конференцијској сали школе одржана је презентација ученицима који су чланови Ученичког парламента о примени интернета и сервисима који се могу искористити за комуникацију са ученицима, представљен им је google FORMS за прављење упитника и тестова, бесплатним платформама и сервисима као и начинима за објављивање материјала за учење.

Са имплементацијом информационих технологија у модернизацији наставних процеса развила се и једна нова IT услуга – Образовни Рачунарски Софтвер. Под овим појмом можемо подразумевати готово све рачунарске програме, апликације и интернет сервисе који се могу употребити у оквиру садржаја наставе. Правилном употребом оваквог софтвера се у великој мери помаже ђацима који се добрим делом усмеравају на индивидуалну фазу учења.

Презентацију су обавили наставници Слободан Благојевић и Риста Марковић.

Организатор презентације   Google FORMS за прављење упитника и тестова, бесплатним платформама и сервисима као и начинима за објављивање материјала за учење била је Светлана Милићев.

 

 

Светлана Милићев, помоћник директора

 

Advertisements

ПРИКАЗ – Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима

Posted on

image-0-02-05-e1c64b847e4a05f6b6f21604d0d11843747afb9f2e679e6892000fc01e2e6d21-v

У четвртак, 17.11.2016. године у 17 часова у конференцијској сали наше школе, професори су присуствовали приказу семинара Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима,   који су похађале професорке Светлана Милићев и Татјана Ранђеловић.

 


Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима
Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
 
 
Аутори Биљана Ерцеговчевић, дипл. школски психолог – педагог и гешталт психотерапеут, Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, Шабац; Катарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Центар за социјални рад „Шабац“ у Шапцу; мр Божидар Топаловић, педагог у пензији, заступник Удружења за подршку васпитању и образовању, Шабац
Реализатори Светлана Милићев и Татјана Ранђеловић
Општи циљеви Унапређење професионалних компетенција наставника за рад са адолесцентима и њиховим родитељима.
Специфични циљеви Разумевање специфичности адолесеценције као развојног доба, њених фаза и задатака. Оснаживање и подршка за рад са развојним проблемима адолесценције. Проширивање знања и развој вештина у раду са родитељима у односу на специфичност стила контакта у породици.
Теме програма Адолесценција; Рад са адолесцентима; Специфични стилови контакта у породици; Рад са родитељима адолесцената
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
 

Датум

 

ЧЕТВРТАК, 17.11.2016. године у 17 часова у конференцијској сали

Трајање 45 минута ( 3 бода )

 

Advertisements

ИЗВЕШТАЈ  СА 13. СЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Posted on

20161104_084850

 

 

Дана, 3. и 4. новембра 2016. године у хотелу „Пожега“ у Пожеги, одржана је 13. по реду седница Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије, на којој је присуствовао велики број школа из читаве Републике. Седницу је отворио и њоме председавао председник Заједнице машинских школа, господин Синиша Којић. Испред Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца, седници су присуствовали директор школе др Горан Несторовић и Снежана Пантић, организатор практичне наставе.

Првог радног дана, на дневном реду била је тема дуалног образовања, о чему су говорили представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне коморе Србије и Уније послодаваца. Било је речи и о стручној и општој матури, што су нам презентовали такође представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања. Са новим образовним профилима, који се планирају и на којима се већ увелико ради   у подручју рада машинство и обрада метала, упознали су нас представници „ГИЗ-а“.

Другог радног дана, разматрани су нови образовни профили као и такмичење на трогодишњим и четворогодишњим смеровима у подручју рда машинство и обрада метала за школску 2016/2017. годину.

Оно што је посебно вредно помена, то је обилазак Центра за савремену технологију у Техничкој школи Пожега, који је опремљен CNC – стругом и  радним столовима са симулаторима, чему свакако и ми као школа сличног профила тежимо. Оно  на што ће се у будућности  базирати трогодишње школовање ученика,  јесте кооперативни систем образовања, то јест дуално образовање, при чему је школи  потребна велика подршка привреде региона. Стога се и ми, као највећа школа која школује трогодишње образовне профиле нашег региона, искрено надамо да ћемо је остварити и тиме стећи један од главних услова потребних за увођење кооперативног система образовања у наредном периоду.

 

Снежана Пантић, организатор практичне наставе

 

Advertisements

САВЕТОВАЊЕ – „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ“

Posted on

13221620_568105046701094_7332565034330137258_n (1)

Саветовање „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ „, одржано је  19. маја  2016. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу. Саветовању присуствовало тридесет два предавача.

Ajvar-2016

Trud 3-ti Sovreski-OK-Pozarevac 2016

PRIMENJENE METODE TEORIJE POUZDANOSTI MASINSKIH SISTEMA

Sovreski Prof. d-r and d-r-MK andCZ- Pozarevac 19-ti maj 2016

KOSTOLAC.2016

jpopovocdjordjevic

 

Advertisements

Заједница машинских школа

Posted on Updated on

12722392_1004249499642466_697927620_o

 

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ЗМШ

У петак, 11.03.2016. годинеј у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца, одржан  је састанак ОБЛАСТИ МАШИНСКИХ ШКОЛА – РЕГИОН ИСТОК, са почетком у 12:00 часова.

Састанку су присуствовали представници већине школа које припадају региону Исток. Уз срдачан дочек и пријатну добродошлицу, састанак је отворио директор Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“, др Горан Несторовић, док је састанком председавао господин Владан Старчевић, координатор Регионалног одбора Исток и председник Заједнице машинских школа Србије, господин Синиша Којић. Главна тема састанка била је организација такмичења за ученике трећег и четвртог степена са подручја рада: машинство и обрада метала, при чему је акценат стављен пре свега на Регионално такмичење ученика трећег степена за занимање: аутомеханичар, бравар, аутолимар, за које ђе наша школа бити  домаћин, 01. априла 2016. године. Битно је истаћи да су састанку присуствовали и представници Удружења предузетника „СЛОГА“, на челу са нашим  колегом, Бојаном Стојановићем, које ће се активно укључити у саму организацију овог такмичења.

Снежана Пантић, органиазтор практичне наставе

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Advertisements