Прикази и излагања о стручним темама

САВЕТОВАЊЕ- ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ

Posted on Updated on

Саветовање Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац одржано је 23.05.2019. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу.

Почасни одбор

Серџо Крстаноски, председник ГО Костолац
Александар Ђокић, начелник Браничевског управног округа
Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца
Проф. дрМилисав Дамјановић
Љубиша Стевић
Драгомир Петровић, председник КТД
Мр Бранислав Шухартовић
Димитрије Колесников
МиланШулић
Мирјана Лекић
Наташа Савић
Милена Миња Павловић
Перица Мојовић
Др Дејан Савић
Драган Живић
Жарко Пивац
Др Велибор Бојовић

Организациони одбор

Др Горан Несторовић – председник
Бата Радовановић,
Владимир Пауновић,
Др Александар М. Матић,
Мр Слободан Лалић
Милош В. Марковић

Научни одбор

Председник – др Павле И. Премовић, редовни професор, Природно – матема¬тички факултет у Нишу
др Часлав Лачњевац, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Милош Б. Рајковић, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Драгољуб Дакић, виши научни сарадник, Машински факултет у Београду
др Милена Марјановић, истраживач, Институт за физику земље, Париз
др Васо Новаковић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево
др Драгица Чаловска, редовни професор, Технолошки факултет, Скопје
др Миладин Глигорић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево
др Дарко Вукомановић, редовни професор, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица
др Душан Петковић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
др Зоран Грдић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
др Сретен Јелић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Златко Соврески, ванредни професор, Технички факултет у Битола
др Братислав Ж. Тодоровић, ванредни професор, Технолошки факултет, Лесковац
др БлажоЛалевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, професор, Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац
др Милош Марјановић, доцент, Рударско-геолошки факултет у Београду
др Мира Аничић-Урошевић, виши научни саветник, Институт за физику, Београд.
мр Мирослав П. Премовић, консултант из области управљања отпадом

На саветовању су представљени следећи радови:

Miloš B. Rajković, Mirjana Stojanović, Slađana Milojković, LazarKaluđerović
POREĐENJE SADRŽAJA URANA U VODI ZA PIĆE IZ GRADSKOG VODOVODA POŽAREVAC I ARTESKOG BUNARA IZ SELA DUBRAVICA U BRANIČEVSKOM OKRUGU I KONSEKVENTNI UTICAJ NA ZDRAVLJE KONZUMENATA
Milan Šulić
Gorivnećelije
Milan Šulić
Mokrećelije
Slobodan Popović, Vera Popović
SWOT ANALIZA UPRAVLJAČKIH PROCESA U POLJOPRIVREDNOM PREDUZEĆU
Slobodan Popović, Vera Popović
MENADŽMENT U FUNKCIJI RAZVOJA UPRAVLJANJA POLJOPRIVREDNIM PREDUZEĆEM
Pavle Premović, Ivan Stojanović
Globalnozagrevanje u Srbiji i njegovuticajnakvalitetživotnesredine
Pavle Premović, Ivan Stojanović
GlobalnozagrevanjeiArktik
Сретен Јелић, Татјана Јовановић и Олга Гаврић
Социодемографска обележја домаћинства Србије с освртом на Браничевску област и одрживи развој
Zlatko V. Sovreski, NikolčeTalevski, Zoran Joševski, Elizabeta Hristovska, Vangelica Jovanovska, Misko Dzidrov
LOGISTIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE ROLLING STOCK OF THE PUBLIC COMMUNAL COMPANY PRILEP 2017 (RepublicofNorthMacedonia)
Zlatko V. Sovreski, Nikolče Talevski, Zoran Joševski, Elizabeta Hristovska, Misko Dzidrov, Feta Sinani
GLOBAL LOGISTIC PERSPECTIVES ABOUT QUALITY OF THE CONCEPT FOR MANAGEMENT OF THE COMMUNAL WASTE IN THE ЕNVIRONMENT
Zlatko V. Sovreski, Simeon Simeonov, Elizabeta Hristovska, MarijaČekerovska, Mevludin Shabani, Naim Ostergllava
КОНЕКЦИЈА КОГЕНЕРИРАНИХ СИСТЕМА СА МАЛИХ СНАГA У ТЕРМО ЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМA СА АСПЕКТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНА
BlagicaCekova, FilipJovanovski
APPLICATION OF NATURAL MATERIAL „PEMZA“ FOR SYNTHESIS OF POROUS MATERIALS
FilipJovanovski, BlagicaCekova
STRUCTURAL EXAMINATIONS AND APPLICATION OF THE PERLITE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Bratislav Ž. Todorović, Amer M. Juma, Pavle I. Premović
RastvaranjekerogenaizantracitasalokalitetaVrškaČuka u termalnojvodi: Preliminarnirezultati
Momčilo Manić
SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU: ZA ČISTIJI I LEPŠI GRAD POŽAREVAC
MomčiloManić
IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA SAVREMENOG TURIZMA U BRANIČEVSKOM OKRUGU
Др Горан Ђорђевић, Др Михаило Раткнић Др Татјана Раткнић Др Владан Ђулаковић
ШУМСКИ ПОЖАРИ КАО ФАКТОР ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И УТИЦАЈ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Мирослав Станојловић
НОВИ НОСАЧИ – НОВИ ЖИВОТИ ФРЕСКАМА
Miroljub Manojlović
Generali Požarevca
Slaviša Krstić
„NA MLEČNOM PUTU ZA ZLATNO DOBA -VRMDŽA“
Stevo Kuridza
Уређај за брање малина
Stevo Kuridza
Кад порастем бићу ЕХПЕРТ
Драгољуб Дакић
Сагледавање могућности опремања ђачке задруге у основној школи „Свети Владика Николај“-Брадарац-Трњане опремом за производњу здравих намаза (џемова и ајвара) капацитета 50-75 kg/дневно
Милош Марковић
Флаше пуњене пепелом из ТЕ Костолац – ново опекарство

Advertisements

Приказ семинара „Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика“

Posted on

 

У среду, 24.10.2018. године у конференцијској сали ТШДУ „Никола Тесла“, проф. Драган Живковић и психолог, Радмила Марјановић су присутним запосленима представили приказ семинара „Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика“.

Општи циљ семинара који је организовала Београдска отворена школа, јесте смањење осипања ученика из средњих школа кроз подизање компетенција наставника и капацитета школа за реализацију програма каријерног вођења и саветовања са посебним фокусом на рад са младима у ризику од осипања.

Семинар је одржан у Београду, од 27. до 28. септембра 2018. године. Првог
дана семинара уводни део је био посвећен презентовању модерног појма каријере и појма каријерног вођења и саветовања, затим је фокус био на томе како препознати ризик од осипања ученика, како разумети ризик од осипања ученика и на крају како унапредити систем препознавања и разумевања ризика од осипања у школама кроз услуге каријерног вођења и саветовања (КВиС). Другог дана семинара обрађивани су нивои деловања у спречавању осипања ученика из осетљивих група, начини подршке ученицима у ризику од осипања – I, II и III разред и највећи број сати је био посвећен развоју активности за подршку ученицима у ризику од осипања кроз КВиС.

Неопходно је истаћи да је веома важна сарадња са свим релевантним актерима у процесу пружања подршке ученицима у ризику од осипања.

Драган Живковић и Радмила Марјановић

САВЕТОВАЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ

Posted on

У четвртак, 31.05.2017. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу,  одржано је САВЕТОВАЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ.

Међународно саветовање свечано је отворио директор Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ др Горан Несторовић, који је поздравивши све присутне изразио велику част и задовољство, с обзиром на чињеницу да је Tехничка школа домаћин значајног научног скупа.

 

Почасни одбор

Серџо Крстаноски, председник ГО Костолац

Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца

Иван Савић

Драган Живић

Александар Ђокић

проф. др Томислав Јовановић

Љубиша Стевић

Драгомир Петровић, председник КТД

Др Дејан Савић

Мр Бранислав Шухартовић

Димитрије Колесников

Мирјана Лекић

Наташа Савић

Милена Миња Павловић

Перица Мојовић

Жарко Пивац

 

Организациони одбор

др Горан Несторовић – председник

Бата Радовановић,

Владимир Пауновић,

др Александар М. Матић,

мр Слободан Лалић

Милош В. Марковић

 

Научни одбор

Председник – др Павле И. Премовић, редовни професор, Природно – математички факултет у Нишу

др Часлав Лачњевац, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Драгољуб Дакић, виши научни сарадник, Машински факултет у Београду

др Милош Б. Рајковић, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Станиша Стојиљковић, редовни професор, Технолошки факултет у Лесковцу

др Дејан Стојковић, редовни професор физике, Државни универзитет, Њујорк

др Васо Новаковић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево

др Драгица Чаловска, редовни професор, Технолошки факултет, Скопје

др Миладин Глигорић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево

др Дарко Вукомановић, редовни професор, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица

др Милисав Дамњановић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Милојко Лазић, редовни професор, Рударско-геолошки факултет у Београду

др Душан Петковић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Зоран Грдић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Златко Соврески, ванредни професор, Машински факултет у Битола

др Драган М. Ђорђевић, ванредни професор, Природно – математички факултет у Нишу

др Братислав Ж. Тодоровић, ванредни професор, Технолошки факултет, Лесковац

др Блажо Лалевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, професор, Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац

др Милош Марјановић, доцент, Рударско-геолошки факултет у Београду

др Мира Аничић-Урошевић, виши научни саветник, Институт за физику, Београд. 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

 

Поводом  150 година Савеза инжењера и техничара Србије

Дора Илић, Блажо Лалевић, Вера Раичевић, Сауд Хамидовић, Милорад Вујичић, Hadi Waisi, Сенад Муртић

Фиторемедијација земљишта загађеног тешким металима

Милош Рајковић, Мирјана Стојановић, Слађана Милојковић

Поређење садржаја макро- и кикроелемената у води за пиће из градског водовода Пожаревац и артерског бунара из села Дубравица у Браничевском округу

Мирољуб Манојловић

Пожаревачки генерали

Петар Стануцевић

Здравље = највеће богатство! Хлеб наш насушни…!

Милица Младеновић, Милијана Паприка, Ана Маринковић, Стеван Немода, Бранислав Репић

Дезинтеграција течних отпадних материја сагоревањем у флуидизованом слоју

Милијана Паприка, Милица Младеновић, Бранислав Репић, Стеван Немода, Драгољуб Дакић

Сагоревање отпадних угљева и биомасе у флуидизованом слоју

Павле Премовић

Тајне ванадил порфирина молекуларних фосила

Павле Премовић

O лепоти жене у поезији

Марија Јанковић, Наташа Сарап, Јелена Крнета Николић, Милица Рајачић, Драгана Тодоровић, Ивана Вуканац

Прорачун гама индекса за електрофилтерски пепео из ТЕ „Костолац“

Слободан Продановић, Горан Несторовић

Алтернативна горива за друмска возила

Nikolce D. Talevski, Zlatko V. Sovreski, Feta Sinani, Sedat Aruci, Vangelica Jovanovska

Communal logistics for collection of the communal waste in the municipality of Bitola (Republic of Macedonia)

Братислав Тодоровић, Станиша Стојиљковић, Драган Стојиљковић, Душан Трајковић

Материјали за изградњу традиционалних кућа: оптимизација садржаја компоненти у циљу побољшања природне влажности ваздуха

Бојан Димитријевић, Јелена Голијан, Бранка Булатовић

Органска производња у Србији

Јела Икановић, Зоран Рајић, Вера Поповић, Љубиша Живановић, Гордана Дражић, Гордана Кулић

Продуктивност спелте и квиноје гајених на деградираном земљишту

Сретен Јелић, Татјана Јовановић

Социо-демографска обележја женског становништва у руралним подручјима Србије са освртом на Браничевску област

Мирјана Стојановић

Антропогени извори урана у животној средини – хибридне технологије за ремедијацију

Милутин Јоцић, Небојша Ђиновић

Гајење боровнице у гатерима – будућност у искоришћавању пепелишта

Јелена Поповић Ђорђевић

Токсични и потенцијално токсични елементи у поврћу – садржај и процена здравственог ризика

Богдан Николић, Hadi Waisi, Весна Драгићевић, Владана Јовановић, Сања Ђуровић, Бојан Јанковић, Амер Сунулахпашић

Брасиностероидни фитохормони као регулатори растења биљака. Могућности примене у фиторемедијацији и/или рекултивацији загађених земљишта

Наташа Сарап, Јелена Крнета Николић, Марија Јанковић, Слађана Меселџија, Марјетка Савић Бисерчић

Радионуклиди и тешки метали у земљишту околине термоелектране „Костолац А“

Небојша Ђиновић, Милутин Јоцић

Гајење ароније као вид рекултивације пепелишта

Иван Стојановић

Климатске промене у Србији и њихов утицај на квалитет животне средине

Слађана Милојковић, Мирославка Хркаловић, Слађана Бућковић, Весна Јовић, Маглена Миљковић, Милош Рајковић, Нинослав Никчевић

Приказ технолошког процеса производње шљивове препеченице у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу

Драган Живић, Жељко Илић, Владимир Стевановић, Ђура Кесић, Зоран Стрика

Достизање номиналне снаге и стабилног рада блокова са повећаним протоком свеже паре у термоелектрани Костолац Б – анализа паровода високог притиска

Јована Димитријевић

Заштита критичне енергетске инфраструктуре

Томислав Петров, Јован Тошић, Миленко Ранковић

Изградња речног пристаништа Костолац

Иван Манојловић

Планирање у функцији одрживог развоја

Момчило Манић

Концепт развоја привреде града Пожаревца на принципима маркетинга

Милан Шулић

Пластични отпад је свуда око нас – шта да се ради?

Петар Марковић, Круна Марковић, Војин Премовић, Милена Митић, Вук Марковић

Високе леје од бетона са додатком пепела из ТЕ Костолац

Златко Соврески

Могућности примене горивних ћелија у градском путничком превозу у Републици Македонији

 

 

Костолац

31.05.2018.

Приказ „Обуке за имплементацију матурског испита“

Posted on

 

 

У среду 23.05.2018.  у Конференцијској сали одржан је приказ „Обуке за имплементацију матурског испита“ чији је циљ био упознати се са новим концептом матурског испита, методологијом и критеријумима оцењивања како би се постигло уједначавање процеса спровођења испита на републичком нивоу-стандард у погледу припреме услова, реализације и оцењивања.

 

Циљна група: наставници стручних предмета за подручје рада електротехника, наставници стручних предмета за подручје рада машинство и обрада метала, стручни сарадници у школи, помоћници директора и директор.

 

Реализатори: Поповић Биљана, Јоветић Јелена и Живковић Драган

Координатор: Дендић Мирјана

15 СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА  ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Posted on

 

 
У уторак 6.03.2018.год.Техничка школа са домомученика „НиколаТесла“ била је домаћин 15 СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ . Седници су присуствовали директори средњих електротехничких школа из целе Србије, представници Високе школе електротехнике и рачунарства из Београда, представник Завода за уџбенике Београд, чланови Просветног националног савета министарства просвете Београда. Председник Заједнице  Александар Вељковић, отворио је седницу са следећим дневним редом:

 

  1. Усвајање Записника са претходне седнице,
  2. Активности у средњем стручном образовању,
  3. Организација регионалних и републичких такмичења  ( теме и области, избор домаћина регионалних такмичења, котизације и др.),
  4. Информација о признањима која су додељена члановима Заједнице,
  5. Текућа питања ( организација седнице Скупштине, др.)

 

У оквиру дневног реда чланови Заједнице обавештени су о актуелним активностима у средњем образовању у вези нових наставних планова и програма за електротехничаре енергетике и рачунара за наредну школску годину. Одређени су организатори такмичења, висина котизације као и време одржава свих такмичења у овој школској години из области електротехнике.

Након заврштка седнице организована је посета Археолошког  парка ВИМИНАЦИЈУМ.

 

 

 

 

Костолац ,7.03.2018.год.                       

 Ирена АЈДАЧИЋ,   помоћник директора

САВЕТОВАЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ

Posted on Updated on

У четвртак, 18.05.2017. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу,  одржано је САВЕТОВАЊЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ.

Међународно саветовање свечано је отворио директор Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ др Горан Несторовић, који је поздравивши све присутне изразио велику част и задовољство, с обзиром на чињеницу да је Tехничка школа домаћин значајног научног скупа.

Научном скупу је поред високих представника институција из иностранства, професора и еминентних стручњака, присуствовао председник Градске општине Костолац Иван Савић.

Директор др Горан Несторовић  је представио свој рад под називом “ Методе контроле мазива у индустрији “ , који се бави истаживањем контроле мазива у привредним организацијама.

Почасни одбор овог саветовања :

Иван Савић, председник ГО Костолац

Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца

Александар Ђокић

проф. др Томислав Јовановић

Љубиша Стевић

Драгомир Петровић, председник КТД

Мр Бранислав Шухартовић

Димитрије Колесников

Наташа Савић

Милена Миња Павловић

Перица Мојовић

Жарко Пивац

Организациони одбор:

др Горан Несторовић – председник

Бата Радовановић,

др Дејан Савић,

Владимир Пауновић,

др Александар М. Матић,

Драган Живић,

мр Слободан Лалић

Милош В. Марковић

Научни одбор:

 Председник – др Павле И. Премовић, редовни професор, Природно – матема­тички факултет у Нишу

др Часлав Лачњевац, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Драгољуб Дакић, виши научни сарадник, Машински факултет у Београду

др Милош Б. Рајковић, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Станиша Стојиљковић, редовни професор, Технолошки факултет у Лесковцу

др Дејан Стојковић, редовни професор физике, Државни универзитет, Њујорк

др Васо Новаковић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево

др Драгица Чаловска, редовни професор, Технолошки факултет, Скопје

др Миладин Глигорић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево

др Дарко Вукомановић, редовни професор, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица

др Милисав Дамњановић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Милојко Лазић, редовни професор, Рударско-геолошки факултет у Београду

др Душан Петковић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Зоран Грдић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

др Златко Соврески, ванредни професор, Машински факултет у Штипу

др Драган М. Ђорђевић, ванредни професор, Природно – математички факултет у Нишу

др Братислав Ж. Тодоровић, ванредни професор, Технолошки факултет, Лесковац

др Блажо Лалевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, професор, Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац

др Милош Марјановић, доцент, Рударско-геолошки факултет у Београду

др Мира Аничић-Урошевић, виши научни саветник, Институт за физику, Београд.

 

Својим излагањима и презентацијама представили су се:

 

Срђан Стаменковић

Локална самоуправа, одрживи развој као универзални феномен

Марија М. Јанковић, Драгана Ј. Тодоровић, Наташа Б. Сарап, Јелена Д. Крнета Николић, Милица М. Рајачић

Контрола радиоактивности у околини ТЕ Костолац

Мира Аничић-Урошевић

Примена маховина у процени загађења ваздуха у градским и индустријским областима

Драган Живић, Пепо Ступар, Маја Илић

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у ТЕ Костолац Б

Милош Б. Рајковић, Мирјана Стојановић, Слађана Милојковић

Утицај макро- и микроелеме­ната на здравствену исправ­ност воде за пиће из индиви­дуалних бунара у селу Дубравица у Браничевском округу

Драган Живић, Владо Личина, Светлана Антић Младеновић, Марина Бабић Младеновић, Војислав Антонић

Утицај одложеног речног наноса из доводних и одводног канала расхладне воде ТЕ Костолац А и Б на развејавање пепела са депоније пепела и шљаке СКО и процена ефективности будућих рекултивационих мера

Иван Стојановић, Павле И. Премовић

Водостајне критичне тачке на Нишави: упоредна анализа са реком Сеном

Милан Шулић

Избор материјала за термичку изолацију објеката

Амер Јума , Љиљана П. Станојевић, Љубиша Б. Николић, Братислав Ж. Тодоровић

Фуријеова трансформаци­она инфрацрвена спектро­скопија керогена костолач­ког лигнита

Евица Р. Ивановић

Електроде од нанодендрита сребра – компоненте соларних ћелија

Златко В. Соврески, Елизабета Христовска, ВангелицаЈовановска, Симеон Симеонов, Фета Синани, Горан В. Соврески

Воздушнитеперничиња во функција на пасивната безбедност во возилата во патниотсообраќај и транспорт

Горан Несторовић

Методе контроле мазива у индустрији

Павле И. Премовић

Прича о једној научној љубави „на први поглед“: моја верзија

 

Pavle I. Premović, Miloš G. Đorđević, JustynaCiesielczuk, MarinaFrontasyeva, AlekseyPavlov

Iridiumandchromiumofthe  Cretaceous-PaleogeneboundaryFishClayattheKirkevigsites (Højerup, StevnsKlint, Denmark)

Драган Живић, Александар Глишић

Постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Костолац Б, изградња и пуштање у рад

Драган Живић

Инвестициона улагања у постројења Огранка ТЕКО Костолац -ТЕ Костолац Б из средстава Републике Србије, донација ЕУ и ЈП ЕПС-а са циљем достизања номиналне снаге и заштите квалитета ваздуха, воде и земљишта током и након производње електричне енергије

Драган Живић, Предраг Цвијановић, Татјана Војводић

Мониторинг и утицај рада термоелектрана Костолац А и Б на животну средину

Драган Живић, Жељко Илић, Предраг Стефановић, Милић Ерић, Зоран Марковић,

Смањење емисије прашкастих материја на блоковима у ТЕ Костолац Б реконструкцијом електрофилтерских постројења

Јасминка Ђорђевић Милорадовић

Фиторемедијација хрома у заштити животне средине и здравља људи

СевдеСтаврева, Цвете Димитриеска, Златко В. Соврески, Симеон Симеонов

Енергетски ефикасан систем за грејање, климатизација и вентилација дата центра

Слободан Поповић, Слободанка Јовин, Вера Поповић, Јелена Тошковић, Јелица Еремић-Ђођић

Значај финансијског вредно­вања опреме за прераду отпада

Слободан Поповић, Вера Поповић, Јелена Тошковић, Јелица Еремић-Ђођић, Слободанка Јовин

Значај финансијског пројек­товања прераде отпада у Републици Србији

Војин М. Премовић, Петар М. Марковић, Круна М. Марковић, Мирослав П. Премовић

Процена састава и количина амбалажног отпада у HoReCa сектору

НиколчеТалевски, Златко В. Соврески, Елизабета Христовска, ВангелицаЈовановска, СевдеСтаврева, Симеон Симеонов

Придобивки од создавање на одржлив логистички мо­дел на систем са собирање на комуналниот отпад во општина Битола

Јелица Милошевић

Могућност добијања топлотне енергије фермента­цијом стајњака у средњој пољопривредној школи са домом ученика “Соња Маринковић” Пожаревац

Сретен Јелић

Социо-демографска обележја младих у Србији с освртом на Браничевску област

Д. Дакић, М. Паприка, Б. Репић, С. Немода, М. Турковић

Улога задружног повези­вања у енергетској самоодр­живости села

Слађана Милојковић, Милош Б. Рајковић, Јелена Б. Поповић Ђорђевић, Слободан Стојићевић, МирославкаХркаловић, Слађана Бућковић

Пастеризована цвекла без конзерванса произведена у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“

Момчило Манић

Концепт креирања атрак­тивне туристичке бренд дестинације Града Пожа­ревца

Иван Манојловић

Информациони просторни (3D) модел Града Пожаревца

Драган Живић, Ненад Питић

Реконструкција система на улазном уређају блока Б1 ТЕ Костолац Б за смањење NОx-а примарним мерама

Драган Живић, Горан Стефановић

Еколошки, енергетски и економски бенефити продајом пепела из термоелектране Костолац Б

Вук М. Марковић, Милош В. Марковић

Постоји нада за УДЦ панеле – манастир Рукумија

Драган Живић, Милутин Станковић, Јован Тошић, Горан Стефановић

Пројектовање и изградња депоније пепела и шљаке у затвореном копу Ћириковац – проширење постојеће депоније

Драган Живић, Горан Стефановић

Искуства у експлоатацији система за сакупљање, транспорт и депоновање пепела и шљаке у Ћириковац из ТЕ Костолац Б

Драган Живић, Милутин Станковић, Јован Тошић

Санација и припрема за затварање депоније пепела и шљаке СКО

Драган Фелдић, Милош Фелдић

За одрживи развој гради­тељског наслеђа, етнограф­ски паркови – утисци

Мирољуб Манојловић

Биографије три генерала: Анђелковић Војислава, Аранђеловић Ђорђа, Митровић Живана и пуковника Милосављевић Бранислава

 

Мирјана Дендић, библиотекар

 

 

 

 

 

Google FORMS за прављење упитника и тестова, бесплатним платформама и сервисима као и начинима за објављивање материјала за учење

Posted on Updated on

 

У четвртак 4.05.2017.године у конференцијској сали школе одржана је презентација ученицима који су чланови Ученичког парламента о примени интернета и сервисима који се могу искористити за комуникацију са ученицима, представљен им је google FORMS за прављење упитника и тестова, бесплатним платформама и сервисима као и начинима за објављивање материјала за учење.

Са имплементацијом информационих технологија у модернизацији наставних процеса развила се и једна нова IT услуга – Образовни Рачунарски Софтвер. Под овим појмом можемо подразумевати готово све рачунарске програме, апликације и интернет сервисе који се могу употребити у оквиру садржаја наставе. Правилном употребом оваквог софтвера се у великој мери помаже ђацима који се добрим делом усмеравају на индивидуалну фазу учења.

Презентацију су обавили наставници Слободан Благојевић и Риста Марковић.

Организатор презентације   Google FORMS за прављење упитника и тестова, бесплатним платформама и сервисима као и начинима за објављивање материјала за учење била је Светлана Милићев.

 

 

Светлана Милићев, помоћник директора