Стручно усавршавање

„Насиље према деци „

Posted on

Под покровитељством Културно – спортског центра Костолац, дана 15.марта 2018.године, у просторијама Техничке школе у Костолцу, а у склопу остваривања потписаног Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за Град Пожаревац, одржана је трибина на тему  „Насиље према деци„.

Трибину је водила Оливера Хајровић, специјалиста медицинске психологије и председник НВО „Психолошки центар“. Након презентације психолога, госпођа Маја Марић, председник Удружења грађана „ Urban stream „ из Пожаревца, представила је пројекат вршњачке едукације за превенцију насиља који се последњих година реализује на територији Пожаревца. Поред одељенских старешина, наставника, психолога, педагога и других стручних сарадника школе, у трибини су учествовали и ученици, чланови Ђачког парламента школе.

Присутни су упознати са најважнијим појмовима и појавама везаним за проблем насиља према деци, и то насиља у свим видовима, почевши од телесног, преко емоционалног, до радног и полног насиља.

Деца најчешће насиље доживљавају у породици, мада га могу доживети и на многим другим местима ван породичног окружења, као што су то школа, пут до школе, улица, играоница, кафић, дискотека.

Деца коју родитељи злостављају спорије напредују и расту. Углавном су неуредна, запуштена, подложнија разним болестима. Ова деца имају измењен осећајни живот и понашање. Обично су потиштена, преосетљива, раздражљива, повучена и плашљива. Слабије су заинтересована за наставу и оцене, зато што су усредсређена на заштиту себе и својих потреба, као и на заштиту злостављаног родитеља, ако и тога има у породици, а обично има. У односу са вршњацима најчешће су повучена и дистанцирана, мада могу бити и претерано повезана са вршњачком групом. Често су агресивни према вршњацима, а нарочито према слабијима од себе. На нешто старијем, адолесцентном узрасту ова деца чешће посежу за алкохолом и дрогама, чиме покушавају да ублаже и отклоне болна осећања проузрокована насиљем које доживљавају.

Вршњако насиље се најчешће догађа у школи. Истраживања показују да је око 80 % деце у Србији било изложено неком виду насиља, при чему је свако треће дете било двоструко трауматизовано – кроз изложеност и кроз сведочење насиљу. У ранијим периодима, вршњачко насиље је било карактеристичније за дечаке, док се последњих година све чешће среће код девојчица. Међу децом је најраспрострањеније емоционално насиље, док се физичко насиље најређе среће. У последње време, јавља се и великом брзином шири електронско насиље, тзв.“ сајбер булинг .„ Дете путем телефона или компјутера добија поруке или фотографије које садрже провокације, увреде, претње, које се врло често деле и јавно,путем друштвених мрежа, што је за децу посебно стресогено. Конфликти који на овај начин започињу, обично се завршавају физичким обрачунима.

Последњих година, у експанзији је посебан вид насиља, и то у виду увлачења деце у ланац трговине људима. Адолесценткиње најчешће постају жртве сексуалне експлоатације, док адолесценти,као и деца оба пола, обично постају жртве принуде на рад или на вршење кривичних дела. Дете у ланац трговине људима најчешће увлачи позната особа – друг, комшија, рођак, мада то може бити и непознато лице које је дете упознало преко интернета и у које је стекла поверење. Просечан узраст идентификованих жртава је 15 година старости. Из ланца трговине људима, многи се никада не извуку, а они који се извуку имају тешке и сложене психолошке последице.Тежина последица зависи од дужине боравка у ланцу трговине људима.

Сви видови насиља, осим непосредних, остављају и дугорочне последица. Долази до поремећаја у развоју позитивне слике о себи и другима,као и до поремећаја у развоју система за контролу и регулацију осећања. Деца коју родитељи злостављају и сама у одраслом добу чешће постају насилници или жртве насиља. Деца која су доживела вршњачко развијају несигурност, неповерење, снажне социјалне страхове и фобије, а врло често и сама постају насилна према вршњацима, путем психолошког одбрамбеног механизма „ идентификације са агресором. „ Доживљено насиље може узроковати развој пострауматског стресног поремећаја и трајне промене личности, односно хроничну раздражљивост, импулсивност, зависност од алкохола и дрога, склоност самоповрељивању, самоубиствима и убиствима.

Превенција насиља задатак је како образовних, здравствених, културних, спортских и других установа и институција друштва, тако и свих одраслих појединаца који долазе у контакт са децом. Обучавање деце да комуницирају на начин који уважава осећања и потребе других, њихове физичке и материјалне недостатке, као и правовремено реаговање и заштита онда када се комуникација поремети и крене у смеру омаловажавања,вређања и других узнемиравајућих поступања, представља предуслов менталног здравља и правилног одрастања деце и младих.

Аутор текста : Оливера Хајровић, спец. мед. психологије

 

Advertisements

15 СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА  ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Posted on

 

 
У уторак 6.03.2018.год.Техничка школа са домомученика „НиколаТесла“ била је домаћин 15 СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ . Седници су присуствовали директори средњих електротехничких школа из целе Србије, представници Високе школе електротехнике и рачунарства из Београда, представник Завода за уџбенике Београд, чланови Просветног националног савета министарства просвете Београда. Председник Заједнице  Александар Вељковић, отворио је седницу са следећим дневним редом:

 

  1. Усвајање Записника са претходне седнице,
  2. Активности у средњем стручном образовању,
  3. Организација регионалних и републичких такмичења  ( теме и области, избор домаћина регионалних такмичења, котизације и др.),
  4. Информација о признањима која су додељена члановима Заједнице,
  5. Текућа питања ( организација седнице Скупштине, др.)

 

У оквиру дневног реда чланови Заједнице обавештени су о актуелним активностима у средњем образовању у вези нових наставних планова и програма за електротехничаре енергетике и рачунара за наредну школску годину. Одређени су организатори такмичења, висина котизације као и време одржава свих такмичења у овој школској години из области електротехнике.

Након заврштка седнице организована је посета Археолошког  парка ВИМИНАЦИЈУМ.

 

 

 

 

Костолац ,7.03.2018.год.                       

 Ирена АЈДАЧИЋ,   помоћник директора

    Адолесцент у процесу одрастања и образовања

Posted on

 

У оквиру Пројекта намењеног родитељима и наставницима адолесцената у сарадњи са Центром за културу Костолац и Локалном самоуправом од децембра месеца у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу одржан је низ радионица у којима се обрађивала једна или више тема карактеристичних за адолесцентски период: Основна обележја адолесценције и адолесцената; Однос између родитеља и адолесцената; Комуникација адолесцената и наставника.

Поводом потписивања Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемиравања за Град Пожаревац, дана 28.фебруара 2018.године, у просторијама Техничке школе  у Костолцу одржана је трибина на тему „ Насиље према деци.“  Трибину је водила Оливера Хајровић, специјалиста медицинске психологије и руководилац НВО „ Психолошки центар „

Неоспорно је да сваки вид насиља над децом има озбиљне и далекосежне поседице. Доживљено насиље је тешко и болно лично искуство које је немогуће превазићи без заједничке бриге одраслих који брину о деци.  Како је  брзо реаговање  предуслов заштите и помоћи детету, веома је важно да родитељи и наставници познају основне појмове и појаве везане за насиље, као што су знаци трпљења насиља, ситуације у којима се оно обично догађа, битне психолошке карактеристике како актера, тако и жртава насиља.

Можда су баш родитељи и наставници прве или једине особе које ће имати прилику да препознају дете које трпи насиље, и које ће правовременом реакцијом омогућити започињање процеса намењеног  како заштити, тако и лечењу и рехабилитацији жртве насиља, онда када је то потребно.

 

 

 

Зорица Спасић,педагог  и  Радмила Марјановић,психолог

 

 

Advertisements

 „Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним планом а присутна су у пракси“

Posted on

У суботу и недељу 3. и 4.марта 2018. године у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла “ одржан је семинарса каталошким бројем 678, компетенције К1/П1, који носи назив  „Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним планом а присутна су у пракси“. Општи циљ овог семинара је упознавање наставника стручних  већа за област машинске  и електро групе предметаса техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћени наставним планом а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу.

Теме овог програма биле су: Историјски развој аутомобилске индустрије од парног тегљача до аутомобила са хибридним погоном; Брегаста вратила са променљивим углом и дужином хода, VVT  и  VVL; Подмазивање мотора. Типови инсталација. Ремонтни протоколи. Моторнауља; Системи за убризгавање дизел горива. Историјски развој. Линијске клипне пумпе. Ротационе дистрибутор пумпе. Механичка регулација. Електронска регулација (EDC). Пумпа Bosch VE и ВП44. Механичка и електронска регулација; Запремински и појединачни системи за убризгавање горива. Common Rail. Опис и карактеристике. Врсте запреминских пумпи. Врсте бризгаљки. Опис рада бризгаљки. Системпумпа/дизна; Сензори и актуатори. Мерење физичких величина. Сензори у аутомобилској техници (MAF, MAP, Knock, ламббда, број обртаја, температура).

 

 

 

 

Светлана Милићев, помоћник директора

Advertisements

Протокол/ споразум о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за град Пожаревац

Posted on Updated on

PROTOKOL o zastiti dece od nasilja

 

Advertisements

Адолесцент у процесу одрастања и образовања

Posted on Updated on

 

    Наша школа учествује у Пројекту „Адолесцент у процесу одрастања и образовања“,   намењеном родитељима и наставницима адолесцената у сарадњи са Центром за културу Костолац и Локалном самоуправом. Прва радионица је одржана у четвртак, 14.12.2017.године у конференцијској сали у 18 часова. После презентације повела се дискусија са конкретним питањима и предлозима за њихово решавање.

Тема:Адолесцент у процесу одрастања и образовања

Циљ пројекта: Едукација родитеља и наставника адолесцената

Начин спровођења пројекта: Пројекат би се спроводио кроз радионичарски рад са родитељима и наставницима, једном недељно или једном у две недеље, у трајању од 90-120 минута. На свакој радионици обрађивала би се једна или више тема карактеристичних за адолесцентни период.

Аутор и извођач пројекта: Оливера Хајровић, спец.медицинске психологије

Циљна група : ПРЕДСТАВНИЦИ ОДЕЉЕЊА У САВЕТУ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИЦИ

 

Први циклус радионица: Основна обележја адолесценције и адолесцената

  • Дефиниција и фазе адолесценције
  • Идентитет адолесцента
  • Егоцентризам у адолесценцији
  • Млади и слободно време
  • Интересовања адолесцената

Теме осталих циклуса радионица биће: „Значај родитеља у животу младих“, „Млади и школа“, „Млади и вршњаци“, „Млади и утицај шире социјалне заједнице“,  „ Нajчeшћe кризе и поремећаји  у адолесцентном добу – шта могу учинити родитељи и наставници“, „Стручна помоћ младима“.

Следећа радионица одржаће се 26.12.2017.године.

 

Мирјана Дендић, библиотекар

 

 

 

 

Advertisements

Археолошки парк „Viminacium“ – пројекат „ArchEst“

Posted on

Дана 29.11.2017. године у Археолошком парку „Viminacium“, у оквиру пројекта „ArchEst“, чији је циљ промовисање археолошког туризма, ученици наше школе учествовали су у едукативној радионици. Радионица са обиласком археолошког локалитета трајала је три сата. За то време ученици су између осталог посетили римске терме, римски амфитеатар, маузолеј у којем је највероватније сахрањен римски император Хостилијан, мамут парк, Научно истраживачки центар (Domvs Scientiarvm Viminacium). Посебно је интересантан био час виртуелне археологије са којом су се ученици први пут срели.
 Ивановић Милош, васпитач

 

Advertisements