Изложбени радови

„Виртуално и реално моделирање“

Posted on Updated on

У петак, 27.09.2019.године у школској библиотеци отворена је изложба за ученике школе „Виртуално и реално моделирање“.
Изложбу су приредили Лазар Грубетић (М23), Ивана Динић ( одељењски старешина), Слободан Арсић (моделирање презентација), Горан Милошевић, професор историје и Мирјана Дендић, библиотекар- модератор изложбе.
На изложби су представљени радови ученика Лазара Грубетића који је учесник такмичења у изради макета авиона. Он је освојио друго место на Међународном макетарском такмичењу у Музеју ваздухопловства у Београду, на коме су сем макета авиона били изложени макете тенкова, бродова макете познатих грађевина. На овом такмичењу учествују излагачи из Русије, Пољске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Грчке…
Изложба ће трајати од петка 27. 09. – 1. 10. 2019. године од 10-15 часова у школској библиотеци.

Мирјана Дендић, библиотекар

Advertisements

Изложба „Панои у настави електронике“- у оквиру израде пројектних задатака

Posted on

 

Изложба

„ПАНОИ  У  НАСТАВИ  ЕЛЕКТРОНИКЕ

у оквиру израде пројектних задатака

радови ученика одељења Е31 и Е32

 

 

 

 

 

 

Институција Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“ Костолац
Организатор, аутор и реализатор изложбе Драган Живковић
Реализатори и сарадници Биљана Поповић, Јелена Јоветић, Владимир Пауновић, Бојан Стојановић
Општи

циљеви

Унапређивање знања, вештина и способности ученика за побољшано остваривања циљева и исхода образовања – функционално образован ученик
 

Специфични циљеви

Унапређивање знања из стручних предмета из области електротехника и повезивање наставе са развојном праксом.  Корелација предмета електротехничке групе, машинске групе, рударске групе, практичне наставе, физике и математике са општеобразовним предметима. Развијање способности ученика за савладавање наставних програма и циљева.
 

 

Садржај и активности

1.     У оквиру предмета Електроника II ученици образовних профила електротехничар електронике (Е31) и електротехничар рачунара (Е32) имали су одређени број часова на крају другог полугодишта за Пројектне задатке

2.     Поред реализације својих пројектих задатака укључили су се у реализацију побољшања постојећих помоћних наставних средстава наше школе осмишљавањем и израдом паноа као визуелних помагала.

3.     У сарадњи са предметним наставником Драганом Живковићем и уз свесрдну помоћ својих наставника Биљане Поповић, Владимира Пауновића и Бојана Стојановића пристали су да финансирају овај занимљиви пројекат

 

Циљна

Група

 

Ученици наше школе, наставници општеобразовних предмета – средња стручна школа,  наставници стручних предмета – средња стручна школа, васпитачи у дому ученика, стручни сарадници у школи (педагог, психолог), помоћници  директора, директор.
Координатор Мирјана  Дендић
Ученици реализатори Ученици одељења Е31 и Е32 и поједини наставници електро групе предмета
Трајање Један дан    (4 бода интерног стручног усавршавања за наставнике, васпитаче, педагога, психолога, помоћнике директора, директора).
Датум одржавања      22. јун 2016. године

 

 

 

Организатор, аутор и реализатор:

Драган Живковић      ________________________________

 

Реализатори  и  сарадници:

Биљана Поповић        ________________________________

Јелена Јоветић             ________________________________

Бојан Стојановић        ________________________________

Владимир Пауновић  ________________________________                                                                                                одобрава директор:

                                

                                                                                                                                                                                                               Др  Горан  Несторовић

Изложба проналазака, нових технологија, индустријског дизајна и техничког стваралаштва младих

Posted on Updated on

Поводом 160 година од рођења научника и проналазача Михајла Пупина, Савез друштва инжињера и техничара града Пожаревца организовао је изложбу проналазака, нових технологија, индустријског дизајна и техничког стваралаштва младих. Наша школа је учествовала на овој изложби са  презентацијом „Моделирање машинских елемената у PROENGINEER-у“ .

Изложба је реализована саопштењем презентација из предметних области и кроз дискусију. Ученици  и професори наше школе изложили су и представили своје експонате у холу Центра за културу Пожаревац.