Дан: 1 новембра, 2019

„Од техничарске дружине до савременог удружења“ – изложба

Posted on Updated on

У четвртак, 31.10.2019. године у 17 часова ученици и професори ТШДУ „НИкола Тесла“ Костолац, посетили су изложбу „Од техничарске дружине до савременог удружења“ у Галерији савремене уметности у Пожаревцу. Изложба је приређена поводом 150 година једне од најстаријих струковних организација у Србији, Савеза инжињера и техничара Србије.
Изложбом је представљен историјат и деловање удружења кроз два дела: први, у коме се кроз фото и архивско-документациони материјал приказује историја СИТС-а, и други део у коме је представљено неколико наших значајнијих инжењера и њихова стручна достигнућа.
Кроз овакво представљање научно-техничке баштине, ученицима је на врло инспиративан начин приближена техничка струка и инжењерска делатност.
Списак ученика, изложба 31.10.2019.

Биљана Поповић, професор електро групе предмета

„Kаријерно вођење и саветовање младих из рањивих група“

Posted on Updated on

У оквиру спровођења Пројекта „Kаријерно вођење и саветовање младих из рањивих група“ у Пожаревцу је од 29. до 31. октобра у просторијама Социорехабилитационог клуба за младе Града Пожаревца, ул. Вељка Дугошевића 28. реализован тренинг за стручњаке који долазе из установа, институција и удружења која су релевантна за ову тематику.
Представници Тима за каријерно вођење и саветовање ученика ТШДУ „Никола Тесла“ Костолац Зорица Спасић, Драган Живковић и Мирјана Дендић узели су учешће у обуци.
Тренинг је имао намену да ојача капацитете професионалаца који су директно укључени у рад са младима по питању каријерног вођења и саветовања, успостави основе за формирање локалне мреже за одрживи програм уз обезбеђење процедура и функционалних стандарда за спровођење програма стручњака у области каријерног вођења и саветовања. На крају обуке чланови тима су добили сертификате којим се потврђује да су успешно завршили обуку “ Kаријерно вођење и саветовање младих из рањивих група“.
Пројекат је финансиран од стране Европске уније у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО (Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге), @Euproprogram.

4. Razumevanje i pristup mladima iz osetljivih grupa

10. Smernice za grupni i individualni pristup u radu sa mladima iz osetljivih grupa

gojkovic – pptx – eu pro

Kontekst profesionalne orijentacije, karijernog vodjenja i savetovanja

Metode radionicarskog rada na karijernom vodjenju i savetovanju

Ravnopravni2
, Roditelji uloga u PO

Lista interesovanja radni list x 15

lista moji talenti i sposobnosti

lista vrednosti

Oblasti rada i pripadajuca zanimanja

Petofazni model 1

PO_odluka_zamke

radionica informacione ponude

radionica odluka

Train-the-Trainer Methodensammlung word 2003.Kraeft.serb

Мирјана Дендић, библиотекар