Day: 25 октобра, 2019

Изложба радова ученика и презентација из предмета Електроника НОВЕ ОБАВЕЗЕ – НОВЕ НАВИКЕ (приказ и демонстрација)

Posted on


У петак, 25.10.2019. године од 12:45-13:30, Драган Живковић, наставник електро групе предмета организовао је Изложбу радова ученика и презентација из предмета Електроника НОВЕ ОБАВЕЗЕ – НОВЕ НАВИКЕ (приказ и демонстрација) у Конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац.
Координатори ове изложбе радова били су:Биљана Поповић, Јелена Јоветић, Бојан Стојановић, Владимир Јегер – наставници електро групе предмета.

Општи циљеви
Унапређивање знања, вештина и способности ученика за побољшано остваривања циљева и исхода образовања – функционално образован ученик.

Специфични циљеви
Унапређивање функционалног знања ученика из предмета Електроника и повезивање наставе са развојном и производном праксом. Корелација предмета електротехничке групе, практичне наставе, физике и математике. Развијање способности ученика за примену стечених знања у аудио – визуелним комуникацијама. Популаризација правилног учења.

Садржај и активности
Уводна реч – поздрав присутнима и излагање основне замисли.
Изводи из планова и програма појединих стручних предмета нових занимања која се појављују у школи.
Приказ ученичких идеја и реализованих паноа из предмета Електроника и Електроника I.
Демонстрација ученичких презентација везаних за градиво из ових предмета.
Анализа, дискусија и наговештај нових активности наставника и ученика. Предлог ученичкој задрузи школе.

Циљна група
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа.
Наставник стручних предмета – средња стручна школа.
Васпитач у дому ученика.
Стручни сарадник у школи.
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника
5 наставника организатора и координатора и ученици аутори из одељења Е32 – електротехничари рачунара.

Драган Живковић