Day: 10 октобра, 2019

ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО!

Posted on Updated on


Дана 10.10.2019.године, час грађанског васпитања у одељењима Е11, Е12, Е13, посвећен је “Дечијој недељи” која се ове године одржава под слоганом: ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО!

Ове године се обележава 30 година Конвенције Уједуњених нација о правима детета. Ова конвенција представља најзначајнији међународни документ у области права детета. Усвојена је 20.новембра 1989. године на Генералној скупштини Уједињених нација. Овај документ поред тога што се односи на права детета, специфичан је по томе што на једном месту дефинише корпус права детета. Њиме су утврђена грађанска, политичка, економска, социјална, здравствена и културна права детета . На часу грађанског васпитања смо говорили о правима деце, њиховом значају и начину остваривања а потом у холу школе поставили изложбене хамере, које смо заједно осмишљавали на претходним часовима.

ЦИЉ ПОСТАВЉАЊА ПЛАКАТА у централном делу школе, јесте скретање пажње јавности на потребе и права младих, како у оквиру школе, тако и у породици, друштву, локалној заједници, права да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала. Јер ниједно друго право из Конвенције не може да се у потпуности ужива уколико ова 4 права нису остварена, а то су .
Право на учешће (партиципацију),
Паво на живот, опстанак и развој,
Право на уважавање најбољег интереса детета,
Право на недискриминацију.

Јасмина Пешић, проф.географије и грађанског васпитања

„Имамо право да одрастемо и живимо без насиља, јер ми смо будућност“

Posted on

Поводом обележавања јубилеја – 30 година Конвенције о правима детета УН, у оквиру „Дечије недеље“ у ТШДУ, у четвртак, 10.10.2019. године у 12 часова у конференцијској сали, одржан је угледни час који је био посвећен теми вршњачког насиља „ИМАМО ПРАВО ДА ОДРАСТЕМО И ЖИВИМО БЕЗ НАСИЉА, ЈЕР МИ СМО БУДУЋНОСТ“.
Реализатори угледног часа биле су: Марина Миљковић, проф. социологије и устава и права грађана и Милица Вујичић, проф. српског језика и књижевности. Модератор часа је била проф. Мирјана Дендић, библиотекар.
После кратког увода библиотекарке, проф. Вујичић и Миљковић су детаљније објасниле значење Дечије недеље, упознале присутне ученике и колеге о дечијим правима. Присутни су били у могућности да виде драмски приказ вршњачког насиља, који су извели ученици одељења Е42/електротехничар рачунара (Вучетић Лазар, Ђокић Ненад, Миладиновић Александар, Миловановић Борис, Момировић Марио, Никић Миљан, Радека Дарко, Страјиновић Стефан и Тацић Урош). После тога, присутни су погледали 2 видео-клипа који приказују реално насиље међу ученицима основних школа у Србији. Након тога, одржана је дискусија за округлим столом о вршњачком насиљу и насиљу уопште, које су професорке водиле са ученицима одељења Е42 (Миловановић Борис, Момировић Марио,Радека Дарко, Страјиновић Стефан и Тацић Урош) и Е21/електротехничар процесног управљања (Пајкић Никола, Стевић Никола, Живојиновић Марко, Радовановић Светлана и Карабашевић Јован).
Угледном часу присуствовали су ученици првог, другог и трећег разреда. Из управе школе присутни су били Ирена Ајдачић, помоћник директора, Зорица Спасић, педагог, Марина Голубовић, психолог и заинтересоване колеге.

Марина Миљковић, професор социологије