Месец: октобар 2019

64. МЕЂУНАРОДНИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ КЊИГА

Posted on


У суботу, 26.10.2019. године ученици и професори Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац посетили су 64. МЕЂУНАРОДНИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ КЊИГА. Сем овог сајма, наши професори и ученици су посетили Сајам образовања и наставних средстава и Београдски сајам медија Медиа Маркет.
Међу мноштвом издавача, преводилаца, писаца, читалаца, љубитеља ове наше најлепше светковине писане речи на свечаности издвајао се монументалношћу и белином, украшен хијероглифима, штанд Арапске Републике Египта, земље овогодишњег сајамског почасног госта. На овом месту данима вођени су занимљиви разговори о богатој египатској култури и књижевности.
Своју свечану беседу на отварању 64. Међународног београдског сајма књига књижевник Милован Витезовић посветио је највећој годишњици српског народа, обележавању осам векова Српске православне цркве, осам векова државности, као и осам векова од почетка српске књижевности.
„Образована Србија, успешна Србија“ слоган је Сајма образовања и наставних средстава. Поред промовисања учења као доживотног процеса и указивања на значај школовања и усавршавања, излагачки програм обухватио је све што је потребно за опремање и рад васпитно-образованих установа – од предшколских до институција високог образовања.
Бавио се свим сегментима просветног система: формалним и неформалним образовањем, доживотним учењем, трансфером знања, инклузивним образовањем, неговањем талената, међународном сарадњом. Највећи квалитет знања је што нема привилегованих, на знање сви имају право. Увек се може стицати, али га нико, никаквим средствима, никоме не може одузети.
Излагачка понуда је била веома разнолика и свеобухватна – од школског намештаја и наставних средстава, до школског прибора и потрошног материјала. Намењен је образовно-васпитним установама, представницима министарстава и локалних самоуправа које се баве образовањем, власницима књижара, ученицима, студентима али и широкој публици.
Београдски сајам медија Медиа Маркет одржан је у оквиру Међународног београдског сајма књига.
То је сајам индустрије информисања, комуникације, маркетинга и шоу бизниса – место за пословно повезивање, едукацију и промоцију. Медиа маркет служи свим посетиоцима да се ближе информишу о раду медија у Србији, као и самим медијима да промовишу свој рад и активности. Сајам медија знатно олакшава сарадњу са медијима, начин оглашавања, као и упознавање и дружење са главним уредницима и новинарима.
Обилазећи штандове, неки од њих су одслушали књижевни сусрет, а неки су стигли да купе књиге које су пожелели да имају у својој библиотеци. Све оно што су имали прилику да виде и различити пратећи садржаји, додатно су учинили да свако понесе незаборавно искуство са највеће манифестације која слави књигу и читање.

Spisak SАЈАМ knjiga 2

Мирјана Дендић, библиотекар

Дан отворених врата- Виши суд у Пожаревцу

Posted on Updated on

Дана 24.10.2019. у оквиру предмета Грађанско васпитање и Устав и право грађана организована је посета Вишем суду у Пожаревцу. Посета је увршћена у Годишњи план рада.
Судија Милица Перић је на занимљив и приступачан начин објаснила нашим ученицима трећег и четвртог разреда које су надлежности судске власти и упознала их са историјатом правосуђа у Србији и Пожаревцу.
Списак ученика за посету Вишем суду у Пожаревцу (1)

Марина Голубовић, психолог

Изложба радова ученика и презентација из предмета Електроника НОВЕ ОБАВЕЗЕ – НОВЕ НАВИКЕ (приказ и демонстрација)

Posted on


У петак, 25.10.2019. године од 12:45-13:30, Драган Живковић, наставник електро групе предмета организовао је Изложбу радова ученика и презентација из предмета Електроника НОВЕ ОБАВЕЗЕ – НОВЕ НАВИКЕ (приказ и демонстрација) у Конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац.
Координатори ове изложбе радова били су:Биљана Поповић, Јелена Јоветић, Бојан Стојановић, Владимир Јегер – наставници електро групе предмета.

Општи циљеви
Унапређивање знања, вештина и способности ученика за побољшано остваривања циљева и исхода образовања – функционално образован ученик.

Специфични циљеви
Унапређивање функционалног знања ученика из предмета Електроника и повезивање наставе са развојном и производном праксом. Корелација предмета електротехничке групе, практичне наставе, физике и математике. Развијање способности ученика за примену стечених знања у аудио – визуелним комуникацијама. Популаризација правилног учења.

Садржај и активности
Уводна реч – поздрав присутнима и излагање основне замисли.
Изводи из планова и програма појединих стручних предмета нових занимања која се појављују у школи.
Приказ ученичких идеја и реализованих паноа из предмета Електроника и Електроника I.
Демонстрација ученичких презентација везаних за градиво из ових предмета.
Анализа, дискусија и наговештај нових активности наставника и ученика. Предлог ученичкој задрузи школе.

Циљна група
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа.
Наставник стручних предмета – средња стручна школа.
Васпитач у дому ученика.
Стручни сарадник у школи.
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника
5 наставника организатора и координатора и ученици аутори из одељења Е32 – електротехничари рачунара.

Драган Живковић

Посета САНУ – Дан отворених врата и посета Универзитету Унион „Никола Тесла“

Posted on Updated on


Годишњем планом школе за школску 2019/2020. годину предвиђена је посета САНУ – Дан отворених врата и посета Универзитету Унион „Никола Тесла“ у Београду.
„Српска академија наука и уметности, попут националних академија у другим срединама и примерено обавезама и задацима, представља институцију својеврсног традиционализма и готово пожељне конзервативности. Међутим, само традиција која је спремна да се самосвесно мења у ослушкивању времена и потреба средине из које је потекла, има шансу дуготрајности – искуство које САНУ има. Стога САНУ захтева однос који поштује њене устаљене и установљене механизме, грађене на искуству, мудрости и грешкама претходника. Али САНУ захтева и однос који ће јој омогућити да уочи и препозна преломне тренутке у токовима времена и прекидима или убрзањима историјских и друштвених збивања, научним и уметничким токовима и, у мери у којој може, учествује у промени околности и обичаја који успоравају или релативизују активности и улоге које САНУ има и врши у овој средини и у одређеном времену.

Иако дефинисана као „највиша научна и уметничка установа у Републици Србији“, САНУ је у испуњавању своје улоге и задатака увек имала свест да је део мреже организација и појединаца и да је неопходно да стално продубљује отворену и искрену комуникацију са постојећим државним, националним, научним, уметничким, образовним и другим институцијама. Укратко, САНУ ради у средини и за средину која ју је изнедрила на основама које су утемељили њени оснивачи 1841. године, обогаћујући своје садржаје и правце деловања када превагне уверење да је то на добробит „народа Републике Србије и државе“, како најпрецизније наводи Закон о САНУ.“
ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ
председник Српске академије наука и уметности

Ученици четвртог разреда су у среду 23.10.2019. годинеса својим одељењским старешинама посетили на Дан отворених врата САНУ, где се ученицима пружена могућност да се, на занимљив и пријемчив начин, упознају са САНУ, њеним оснивањем, друштвеном улогом, историјатом зграде и богатом уметничком збирком, као и научницима и уметницима који су били чланови највише научне и уметничке институције у Србији. Програм обиласка је прилагођен узрасту и специфичним интересовањима ученицима, а водила их Наташа Васић, сарадница САНУ. Током Дана отворених врата САНУ ученици су обишли : Свечану салу, Архив и Библиотеку САНУ, спомен-собе Бранка Ћопића, Милутина Миланковића и Марка Ристића, Легат Олге Јеврић, Галерију САНУ и Галерију науке и технике САНУ.

После посете САНУ организована је посета за ученике Универзитету Унион „Никола Тесла“. Уз топлу добродошлицу декан Универзитета обратио се присутнима и упознао са историјатом овог универзитета, акредитацијом, могућностима школовања и условима који се пружају студентима како би што боље и ефикасније савладали програм студија и стекли потребна знања.

„Универзитет “Унион – Никола Тесла“ основан је са циљем да омогући законито функционисање факултета без својства правног лица, као и факултета са својством правног лица у његовом саставу у складу са заједничким европским традицијама и вредностима Републике Србије. Kао заједница високошколских установа Универзитет омогућава размену знања и искустава у различитим образовно-научним пољима, потенцијално отварајући простор за мултидициплинарне студије.
Универзитет акредитује студијске програме основних академских студија у теничко-технолошком пољу и то: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком: Предзетнички бизнис и менаџмент некретнина, Међународна политика и безбедност а у природно-математичком: Заштита животне средине.
На Универзитету се акредитују студијски програми мастер академске студије у техничко-технолошком пољу: Опште грађевинарство, Организација и технологија грађења и управљање изградњом објеката и Архитектура и урбанизам; у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент и предузетништво, Међународна политика и безбедност, а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине
Универзитет акредитује студијске програме докторских студија и то у техничко-технолошком пољу: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент одрживог развоја, Међународна политика и безбедност а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине.
Сходно напред наведеном Универзитет је носилац активности у међународној сарадњи, а у односима са домаћим лицима иступа у интересу чланица, организационих јединица, ради остваривања и заштите њихових интереса. Универзитет врши законом поверене функције и води евиденције за које је надлежан. Универзитет је отворен за приступ нових чланова који, у складу са законом, буду акредитовани, те тако да тренутно броји 5 факултета без својства правног лица, а по завршеној реакредитацији имаће 4 факултета без својства правног лица .
Својим активностима Универзитет обезбеђује да чланови у реализацији студијских програма остваре прописане стандарде и обезбеде студентима одговарајући квалитет образовања предвиђен стандардима.
Универзитет преко поступка избора у звање наставника обезбеђује ангажовање наставника који су компетентни за одговарајуће области. Универзитет прати и анализира ангажовање наставника и сарадника и предузима мере за које је надлежан у циљу обезбеђења квалитета.
Универзитет прати примену прописа и указује на недостатке и предузима мере у циљу обезбеђења законитости, у границама својих овлашћења. Он прати примену прописа и даје предлоге надлежним државним органима за њихову промену. Учествује у раду Kонференције универзитета и преко ње усклађује остваривање својих функција са другим универзитетима у Србији.“

Spisak SANU 2019 – SVI 22 Oktobar za PREVOZNIKA

Мирјана Дендић, библиотекар

„За сваки проблем можеш наћи решење“

Posted on Updated on


Поводом дана менталног здравља у холу наше школе представљена је изложба под називом “ За сваки проблем можеш наћи решење“. Захваљујемо се свима који су нам помогли а посебно колеги Аљоши Јаковљеву и ученицима: Лазић Катарини М41, Софији Маринковић Р11, Данијели Живојиновић Р11, Попић Лазару Е22, Алекси Бранковићу М21, Александру Савићу М21 и Ћосић Емилији Е21.

Заједно у превенцији самоубиства

Posted on Updated on

Поводом Светског дана менталног здравља, под слоганом „Заједно у превенцији самоубиства“ нашу школу су посетили Патронажна служба огранка Костолац у сарадњи са социјалним радником Весном Николић и одржали предавање за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда и ученике Дома ученика. Предавању су присуствовали професори, одељенске старешине, васпитач Дома ученика, психолог, педагог…
Ово предавање је одржано у понедељак, 21.10.2019. године у 12 часова и имало је за циљ промоцију здравља.

Мирјана Дендић, библиотекар

Европски дан борбе против трговине људима

Posted on

Тим за борбу против трговине људима Града Пожаревца је данас обележио Европски дан борбе против трговине људима и то у просторијама ТШДУ „Никола Тесла“ у Kостолцу. Предавачи на трибини су били представници Полицијске управе, Црвеног крста у Пожаревцу, Саветовалишта за младе Дома здравља, представници локалне самоуправе у Kостолцу, представници ромских организација, Kомисије за испитивање поступања државних органа у расветљавању пријављених случјева нестале деце у Србији и Председница тима-Директорка Центра за социјални рад Пожаревац. Ученици школе и Дома ученика су имали прилике да поред предавања учествују и у радионици у којој се на истинитим примера из праксе радило на осветљавању разлога и околности, условљавања и контроле, искуствима жртава и последицама по њих и њихове породице. Трговина људима као модерни облик ропства је једно од најтежих кривичних дела против човечности и представља драстично кршење основних људских права – право на живот, на слободу избора, на слободу кретања као и кршење основних принципа међународних позитивних правних прописа у области људских права и слобода. Обележавањем 18. октобра Европског дана борбе против трговине људима, скреће се пажња на озбиљност овог друштвеног проблема и указује на значај и неопходност превентивног поступања, подизању свести целокупног друштва кроз функционалан систем међусобне сарадње и координације активности и висок ниво међусобног поверења органа власти и невладиних институција у борби против ове негативне друштвене појаве.