Дан: март 26, 2018

„Алтернативни погон моторних возила“

Posted on

У суботу 24.03.2018. године у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ одржан је семинар под  каталошким бројем 645, компетенције К1/П1, који носи назив  „Алтернативни погон моторних возила“. Општи циљ овог семинара је упознавање наставника стручних  већа за област машинске  и електро групе предмета са постојећим техничким решењима у сфери замене фосилних горива обновљивим изворима енергије. Упознавање са већ изведеним комерцијалним решењима и трендом развоја супституције фосилних горива.

Специфични циљеви овог семинара су јачање стручних капацитета наставника кроз упознавање са постојећим решењима примене алтернативних горива и енергије и постојеће законске регулативе по том питању и то: Биодизел, област примене, регулативе ЕУ и даље перспективе; Хибридни погон аутомобила, постојећа решења и правци развоја; Хомологација и услови за технички преглед возила са алтернативним погоном; Имајући у виду да се у Србији налази неколико хиљада возила са хибридним или погоном на неки вид алтернативне енергије, са тенденцијом раста, ова тема треба да буде актуализована у што већој мери у смислу едукације наставника о предностима и манама постојећих решења и правцима будућег развоја.

Један од аутора и реализатор семинара био је Слободан Продановић, дипл.инж. стручни сарадник Средње саобраћајне школе у Новом Саду.

 

У недељу  25.03.2018. године  у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ одржан је семинарса каталошким бројем 686, компетенције К1/П1, који носи назив  „Специјални поступци репаратурног заваривања, наваривање и метализација прахом“. Општи циљ овог семинара је упознавање наставника стручних  већа за област машинске  и електро групе предметаса специјалним поступцима репаратурног заваривања, наваривања обложеним електродама и метализацијом прахом.

Специфични циљеви овог семинара су битни за специјализоване профиле као што је заваривач и бравар-заваривач где се поступци заваривања обрађују као производни технолошки процеси док је репаратурно заваривање запостављено иако је у пракси веома заступљено. Програм овог семинара има за циљ да попуни те празнине обзиром да су теме које се обрађују веома заступљене у пракси заваривача а нису предвиђене школским програмом.Теме овог програма биле су: Наваривање тврдим електродама; Примена наваривања, технолошка постројења, пољопривредне и грађевинске машине, делови изложени хабању и абразији; Типови електрода; Упоредне карактеристике; Тeхнологија наваривања; Примери из праксе; Метализација прахом; Област примене; Топла и хладна метализација, предности и мане; Припрема радног комада, Опрема за метализацију; Приказ једног репрезентативног комплета опреме за метализацију; Специјални поступци репаратурног заваривања; Заваривање сивог лива; Заваривање аустенитних челика; Сечење кисеоником; Заваривање под водом.

Аутори и реализатори семинарабили су: Слободан Продановић, дипл.инж, стручни сарадник средње саобраћајне школе у Новом Саду и Бранко Тасевски, дипл.инж, директор VECO WELDING.

 

 

Светлана Милићев, помоћник директора

 

Advertisements

Презентација програма Фондације Темпус – Еразмус +могућност за мобилност студената и младих

Posted on

У петак, 23.03.2018. године у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, одржана је презентација програма Фондације Темпус – Еразмус + за ученике, студенте и младе од 15 до 30 година.

Еразмус+ је највећи програм Европске уније из области: образовања, младих и спорта. Циљ презентације, коју је држала Софија Петровић, предавач Фондације Темпус, био је информисање и разговор о могућностима за учешће у Еразмус+ стипендираним студентским разменама на свим нивоима студија, као и целокупним мастер студијама, у 33 европске земље. Присутни су обавештени и о могућностима за мобилност младих до 30 година, без обзира да ли студирају или не, у виду омладинских размена (до 20 дана) и волонтирања у иностранству. Такође, описан је и Средњоевропски програм универзитетске размене (CEEPUS).

Представљена је Национална база образовних могућности и стипендија (Obrazovanje.rs), где ученици могу пронаћи све акредитоване високошколске установе у Србији и акредитоване студијске програме на свим нивоима студија. На самом крају, представљен је и Europass CV – европска форма обрасца биографије помоћу ког се јасно и прегледно могу представити личне квалификације, знања, вештине и искуства. Презентацији су присутвовали и ученици завршних разреда наше школе, Радмила Марјановић, психолог и Мирјана Дендић, библиотекар, што представља једну од активности Тима за професионалну оријентацију.

Радмила Марјановић, психолог

Пети Сајам високог образовања

Posted on

У  петак, 23.03.2018. године у Пожаревачкој гимназији, у организацији Тима за каријерно вођење и саветовање ученика ове средње школе, одржан је пети Сајам високог образовања на којем се представило 27 факултета и високих школа (Филозофски факултет Универзитета у Београду, Факултет ветеринарске мединице, Криминалистичко-полицијска академија, Математички факултет, Економски факултет, Факултет политичких наука, Висока техничка школа струковних студија из Пожаревца и др). Поред високошколских установа активно учешће на Сајму је имала и Национална служба за запошљавање.

Ученици су имали прилику да се детаљно информишу о самим факултетима, као и о смеровима који се у њима изучавају и занимањима за које припремају будуће студенте. Присутни су имали могућност да сазнају о жељеним факултетима не само путем промотивног материјала који су добијали, већ и непосредно, кроз разговор са представницима факултета.

На Сајму високог образовања присуствовали су и ученици завршних разреда наше школе, Радмила Марјановић, психолог и Мирјана Дендић, библиотекар, што представља једну од активности Тима за професионалну оријентацију.

 

Радмила Марјановић, психолог