Дан: март 5, 2018

 „Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним планом а присутна су у пракси“

Posted on

У суботу и недељу 3. и 4.марта 2018. године у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла “ одржан је семинарса каталошким бројем 678, компетенције К1/П1, који носи назив  „Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним планом а присутна су у пракси“. Општи циљ овог семинара је упознавање наставника стручних  већа за област машинске  и електро групе предметаса техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћени наставним планом а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу.

Теме овог програма биле су: Историјски развој аутомобилске индустрије од парног тегљача до аутомобила са хибридним погоном; Брегаста вратила са променљивим углом и дужином хода, VVT  и  VVL; Подмазивање мотора. Типови инсталација. Ремонтни протоколи. Моторнауља; Системи за убризгавање дизел горива. Историјски развој. Линијске клипне пумпе. Ротационе дистрибутор пумпе. Механичка регулација. Електронска регулација (EDC). Пумпа Bosch VE и ВП44. Механичка и електронска регулација; Запремински и појединачни системи за убризгавање горива. Common Rail. Опис и карактеристике. Врсте запреминских пумпи. Врсте бризгаљки. Опис рада бризгаљки. Системпумпа/дизна; Сензори и актуатори. Мерење физичких величина. Сензори у аутомобилској техници (MAF, MAP, Knock, ламббда, број обртаја, температура).

 

 

 

 

Светлана Милићев, помоћник директора

Advertisements

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ОKРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА, ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Posted on

Окружно такмичење из физике за ученике средњих школа одржано је у суботу, 3.3.2018. године, у Пожаревачкој гимназији. Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла” из Костолца учествовала је са једном ученицом  првог разреда која је забележила следећи пласман:

 

Тамара Гајић (Е13) – треће место.

 

Нажалост, ученица није имала довољан број поена за пролазак на републичко такмичење, али је свакако похваљујем за показану ангажованост и такмичарски дух.

 

 

 

 

 

Лазар Станић, наставник физике